Buildings tp

צור קשר

מערך תחזוקת אוויר עם וסת מתכוונן דגם AMD-74

מערך החזקת אוויר (AMD) של ברמד הינו יחידת בקרת לחץ המווסתת באופן אוטומטי את לחץ האוויר לערך קבוע מוגדר מראש. ההתקן מתאים לשימוש עם מערכות הצפה המופעלות ע''י נווט יבש, כמו גם מערכות צנרת יבשה ופעולה מקדימה (pre-action). מגוף ה-AMD כולל וסת לחץ הניתן לכוונון בשטח, שבאמצעותו ניתן להקטין את לחץ אספקת האוויר/חנקן, תכונת אל-חוזר לשמירת לחץ המערכת במקרה של כשל במקור לחץ, מסנן להבטחת אספקת אוויר נקי, ומגוף מעקף למילוי לחץ אוויר ראשוני מהיר של המערכת. מערכת האספקה צריכה לכלול מיכל אוויר (מסופק בנפרד).

חיפוש קטלוג לפי: