Buildings tp

צור קשר

מגוף אל-חוזר (מסוג Lift) BC-80N-P

זהו מגוף אל-חזור ללא טריקה עם סגר Lift, הנפתח כדי לאפשר זרימה בכיוון הנדרש ונסגר במהירות ללא דלף כדי למנוע זרימה חוזרת. מגופי סדרה 800 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • שטח היציאה והגוף ההידרודינאמי של מגוף המעבר המלא מספקים זרימה מלאה וחלקה, עם מינימום הפסד עומד, רעש ונזקי קוויטציה
 • מכלולי מנגנון האל-חזור והתושבת מתפרקים בקלות מגוף המגוף כיחידות אינטגרליות, לטובת זמן השבתה מינימלי
 • ניתן לרכוש אביזרים נוספים אופציונליים, כולל מפסקי גבול, מחווני מצב, יציאות V/U ועוד
 • פלטפורמה ניתנת להמרה לטווח רחב של יישומים
 • מפסק חיווי זרימה אופציונלי או חיישן מצב פתיחה לשידור בזמן אמת של מצב המגוף למערכות פיקוד חשמליות
 • מנגנון טעון קפיץ לסגירה מהירה – מונע זרימה חוזרת, טריקה והלם מים, מתאים להתקנה אנכית ואופקית
יישומים אופיניים
 • במורד הזרם מכל משאבת לחץ גבוה שבה נדרשת מניעת זרימה חוזרת
 • במתקנים שבהם נדרשים מחווני זרימה במגופי אל-חזור, למשל משאבות להגנה מפני היעדר זרימה או מחווני ספיקת ענפים
 • במערכות מים הדורשות בידוד אזור חד-כיווני
 • באתרי התקנה לא סטנדרטיים עם קווים אנכיים או אופקיים המספקים זרימות כלפי מעלה או מטה
 • בתחנות שאיבה המפעילות משאבות במהירות קבועה או משתנה

הערה: דגם BC-80N-P מאושר עבור לחץ של 40 בר, עבור דרגות לחץ
נמוכות יותר, מומלץ לשקול לעשות שימוש בדגם BC-70N-P

 width=

תחנת משאבות מסוג Lift עם מגוף אל-חוזר דגם BC-80N-P של ברמד המונע זרימה חוזרת למאגר. התחנה כוללת גם מגוף פריקת לחץ דגם BC-830-P השומר על ספיקה מינימלית בתפעול ללא מים. כמו כן נכלל מגוף סולנואיד מקדם הלם דגם BC-835-55-P להפחתת הלם המים במקרה של עצירה פתאומית של המשאבה.

חיפוש קטלוג לפי: