צור קשר

מכלול סגירה מכנית

מכלול הסגירה המכנית מאפשר את הגבלת מהלך הפתיחה של המגוף או את אבטחת סגירתו.

חיפוש קטלוג לפי: