Buildings tp

צור קשר

מגוף בקרה מקטין לחץ הפרשי (PDRCV) FP-42T-06

דגם 42T-06 של ברמד הינו מגוף הקטנת לחץ הפרשי הידראולי אלסטומרי, המופעל בלחץ הקו, והוא נועד באופן ספציפי למערכות כיבוי אש מתקדמות ועומד בתקני התעשייה העדכניים ביותר. דגם 42T-06 מצויד במגוף נווט לחץ הפרשי מתכוונן ומשמש לשמירה על לחץ הפרשי קבוע בין שתי נקודות שונות. כאשר ההפרש בין שני הלחצים המורגשים מתקרב למקסימום שנקבע מראש, מגוף הנווט מתחיל לסגור את המגוף הראשי המווסת את הלחץ ומונע גדילה נוספת של ההפרש. דגם 42T-06 אידיאלי למערכות קצף עם פרופורציות מאוזנות, וכן להגנה מפני עומס יתר של משאבות מינון. באופן אופציונלי, ניתן להתקין בדגם 42T-06 אינדיקטור מצב מגוף אשר יכול לכלול מפסק גבול המתאים למערכות ניטור אש וגז.

תכונות ויתרונות
  • בטיחות ואמינות

– הפעלה פשוטה, אמינות מוכחת עם מנגנוני אל-כשל
– סגר דיאפרגמה אלסטומרי אחוד ומוקשח – טכנולוגיית VRSD
– נתיב זרימה ללא הפרעות ומכשולים
– ללא חלקים נעים מכניים

  • ביצועים גבוהים

– יעילות זרימה גבוהה מאוד
– דיוק רב בקביעת הפרופורציות
– גוף מסוג Straight through Y
– מדורג עד PN25

  • תחזוקה מהירה וקלה

– ניתן לתחזוקה ללא הסרה מהקו
– הסרת המכסה במהירות ובקלות

יישומים אופיניים

יישומים אופייניים

  • מגן על המשאבה מפני עומס יתר וקוויטציה
  • מערכות פרופורציה עם איזון לחץ
  • הגנת ספיקה במשאבה
  • מערכות הזרקת תרכיז קצף

התקנת המערכת

התקנה טיפוסית לדגם 400Y 42T-06 של ברמד כוללת הפעלת המגוף באמצעות פיקוד נווט המווסת את דגם 42T-06 בתגובה לעליית הלחץ ההפרשי בין שתי נקודות.

דגם 42T-06 אידיאלי לוויסות במערכות פרופורציה בלחץ מאוזן או ביישומי מינון קצף.

FP installation pic for web1FP installation pic for web

חיפוש קטלוג לפי: