צור קשר

מגוף ממסר אוניברסלי (URV)

ה-URV הוא מגוף ממסר רב-תכליתי תלת-דרכי או דו-דרכי המגיב לפקודת לחץ מים או אוויר. יש לו כושר הולכה גבוהה ומהלך ציר עם חיכוך מועט ואיזון הידראולי. תכנון ייחודי זה מגביר את האמינות ומאפשר שימוש בלחץ פיקוד נמוך ללא תלות בלחץ במערכת.

יישומים אופיניים

יישומים אופייניים

  • האצת אותות (3/2 רגיל סגור)
  • היפוך והאצת אותות (3/2 רגיל פתוח)
  • כדי להסיט אחד משני מקורות לחץ ליציאה משותפת (מיקסר 3/2)
  • כדי להסיט מקור לחץ יחיד לאחת משתי יציאות (מחלק 3/2)
  • מגוף ממסר (2/2 רגיל פתוח או 2/2 רגיל סגור)

חיפוש קטלוג לפי: