Buildings tp
Building solutions Building solutions

מגופי הצפה

לענף הבניה דרישות ייחודיות שיש להביא בחשבון כאשר מתכננים ומתקינים מערכות להספקה והפצה של מים. ברמד מספקת פתרונות לענף הבניה תוך תשומת לב מרבית לנושאים חשובים כגון אספקת מים קבועה, שקולי תחזוקה ומניעת רעש, הטמעה ובקרה וצריכת מים גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 5 מוצרים של מגופי הצפה

  מגוף הצפה פתוח/סגור עם פיקוד חשמלי...

  FP-400Y-3D

  מגוף הצפה פתוח/סגור עם פיקוד חשמלי...

  FP-400E-3D

  מגוף הצפה חשמלי לבקרת לחץ עם דריכה מקומית...

  FP-400Y-2MC

  מגוף הצפה חשמלי לבקרת לחץ

  FP-400E-2MC

  מגוף הצפה פתוח/סגור חשמלי לבקרת לחץ...

  FP-400E-3DC

  צרו קשר