ไว้ติดต่อกัน

วาล์วท่อเปิดควบคุมด้วยไฟฟ้า ด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเอง EasyLock™ FP 400E-2M

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
  •  เปิดแลตช์ – ปิดเมื่อทำการรีเซ็ตเฉพาะแห่งเท่านั้น
  •  ชิ้นส่วนเคลื่อนที่อีลาสโทเมริกขึ้นรูปชิ้นเดียว –ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • การออกแบบที่เรียบง่าย – ประหยัดค่าใช้จ่าย
  •  ไร้สิ่งกีดขวาง รูเจาะเต็ม – ความน่าเชื่อถือที่ไม่ลดทอน
  •  ซีตและลิ้นวาล์วที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน – คุณภาพดีเหมือนเพิ่งแกะกล่อง
  •  ซ่อมบำรุงโดยไม่ต้องถอดออกจากท่อ – ลดเวลาหยุดการทำงานให้น้อยที่สุด
ดาวน์โหลด