ไว้ติดต่อกัน

วาล์วควบคุมด้วยโซลีนอยด์ IR-21T

วาล์วควบคุมด้วยโซลีนอยด์แบบ 2 ทิศทาง BERMAD พร้อมตัวเลือกแมนนวลแบบ เปิด - อัตโนมัติ – ปิด ในตัวสามทาง เป็นวาล์วควบคุมที่กระตุ้นการทำงานด้วยไดอะแฟรม ทำงานด้วยไฮดรอลิคพร้อมด้วยลูปควบคุมการป้อนและคายออกด้วยไฮดรอลิกภายใน ตัวเลือกในตัวสามทางช่วยให้สามารถเปิดหรือปิด ทำการยกเลิกสัญญาณไฟฟ้าด้วยตนเองได้ BERMAD รุ่น IR-21T เปิดหรือปิดกันน้ำหยดโดยตอบสนองต่อสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการที่โซลีนอยด์ทำให้เปิดหรือปิดลูปไฮดรอลิคภายในของวาล์ว

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
 • ทำงานด้วยแรงดันในเส้นท่อ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า (เปิด/ปิด)
 • เปิดและปิดวาล์วได้อย่างราบรื่น
  • การควบคุมที่แม่นยำและเสถียร
  • ความต้องการแรงดันในการทำงานต่ำ
 • การออกแบบที่มีประสิทธิภาพด้วยไฮโดรโกรบพลาสติก
  • ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหล
  • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ชิ้นเดียว
  • ความสามารถในการไหลสูง
  • ทนทานต่อการเกิดโพรงอากาศและสารเคมีเป็นอย่างมาก
 • รวมชุดไดอะแฟรม และ Pilot เข้าด้วยกัน
  • ป้องกันการกัดเซาะและการบิดของไดอะแฟรม
 • ไดอะแฟรม แบบ สมดุล
  • ใช้แรงดันกระตุ้นต่ำ
 • การออกแบบที่ใช้งานง่าย
  • การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงในเส้นท่อที่ง่ายดาย
การใช้งานทั่วไป
 • ระบบชลประทานด้วยคอมพิวเตอร์
 • ระบบหยด
 • การชลประทานกรีนเฮาส์
 • ระบบที่อยู่ภายใต้แรงดันการใช้ที่แตกต่างกัน
 • พื้นที่ขนาดใหญ่
 • ระบบชลประทานแบบประหยัดพลังงาน
ดาวน์โหลด