ไว้ติดต่อกัน

OMEGA โซลูชันควบคุมระบบชลประทาน ที่ใช้ BERMAD Cloud Omega

เป็นคอนโทรลเลอร์ที่ใช้คลาวด์ความปลอดภัยขั้นสูงเป็นฐานของ BERMAD นำเสนอการเชื่อมทุกแห่งทุกเวลาให้แก่ระบบชลประทานของคุณโดยใช้ BERMAD Cloud ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บและแบบแอปสมาร์ทโฟน Omega เป็นคอนโทรลเลอร์แบบ standalone ที่ใช้แบตเตอรีในการทำงานซึ่งถููกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ โซลูชันที่ใช้งานง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับระบบชลประทาน , การจ่ายน้ำ, เก็บรวบรวมข้อมูลและระบบชำระล่วงหน้า (เขต & กิจการร่วมค้า )

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

คอนโทรลเลอร์ Omega

การเชื่อมต่อแบบเซลลูลาร์

ควบคุมตามปริมาณและเวลา

โซลูชันโมดููลาร์

 

BERMAD Cloud & แอปสมาร์ทโฟน

ใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้ดี

การเชื่อมต่อแบบปลายทางหนึ่งถึงอีกปลายทางหนึ่งที่่ปลอดภัย

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ง่ายในการตั้งกำหนดค่า

เข้าใช้งานแบบแมนนวลและตั้งโปรแกรมการชลประทาน

การใช้งานทั่วไป

ควบคุมการชลประทานตามเวลาและปริมาณได้อย่างมืออาชีพ
พื้นที่เปิด, สวนผลไม้, สวนองุ่น, เรือนตาข่าย, เรือนกระจกและพื้นที่่ขนาดใหญ่่
การควบคุมในพื้นที่่ห่างไกลเกิน เขตระบบควบคุมของฟาร์มหลัก
การกระจายน้ำ, ระบบจ่ายล่วงหน้า และระบบรับข้อมูลสำหรับเขต & กิจการค้าร่วม

ดาวน์โหลด