คู่มือผลิตภัณฑ์
คู่มือผลิตภัณฑ์
irrigation wcs irrigation wcs

Filteration Systems

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2508 BERMAD ได้พัฒนาวาล์วควบคุมไฮดรอลิกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับโครงการและระบบชลประทาน
ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่หลากหลายที่สุดสำหรับการเกษตรภาคสนามและเรือนกระจก BERMAD นำเสนอโซลูชันการควบคุมขั้นสูง สำหรับลูกค้าที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการชลประทานตั้งแต่แหล่งน้ำไปจนถึงตัวปล่อยน้ำ: น้ำหยดสปริงเกลอร์ไมโครเจ็ทและเดือย

0 ผลิตภัณฑ์ of Filteration Systems

ไว้ติดต่อกัน