ไว้ติดต่อกัน

Model MN-C70

BERMAD C70 is a high quality combination air valve for a variety of mining piping sustems and operating conditions. It evacuates air during pipeline filling, allows effcient release of air pockets from pressurized pipes, and enables large volume air intake in the event of network draining. With its advanced aerodynamic design, double orifice and Surge … อ่านเพิ่มเติม

MC608

The MC608 converter has been designed with the purpose of meeting all the requirements of modern water management systems through a flexible and hybrid electronic, mains powered, battery powered, or both. With advanced display information, on-site data collection and remote monitoring via GSM/GPRS network, the MC608 allows any customer to access all the information, easily … อ่านเพิ่มเติม

รุ่น 720 EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 720-45 EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 720-59 EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 720-PD-EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ  

รุ่น 735-M EN/ES

  วาล์วกันกระชากแบบไม่ต่อสายที่ทำงานด้วยไฮดรอลิกซึ่งจะเปิดขึ้นทันทีเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของแรงดันที่เกี่ยวข้องกับการหยุดปั๊มอย่างกะทันหันวาล์วที่เปิดไว้ล่วงหน้าจะกระจายคลื่นแรงดันสูงที่ส่งกลับมาช่วยลดการกระชาก วาล์วจะปิดแน่่นอย่างนุ่มนวลกันการหยดได้ อย่างรวดเร็วเท่าที่คุณุสมบัติระบายน้ำจะทำได้ขณะเดียวกันก็ป้องกันการปิดแบบกระชาก วาล์วนี้้ยังช่วยลดแรงดันระบบที่มากเกินไปอีกด้วย   วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มี่ไฮดรอลิครูปแบบเอียงที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบไฮโดรไดนามิกถูกออกแบบมา เพื่อการไหลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์วมีให้เลือกในองค์ประกอบมาตรฐานหรือกับรหัสคุณสมบัติการตรวจสอบที่แยกอิสระ “2S” วาล์์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณุสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 740 EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 750-66 EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 750-80 EN/ES

วาล์วควบคุมลดแรงดันทำงานด้วยไฮดรอลิคที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงกว่าไปเป็นแรงดันปลายทางคงที่ต่ำกว่า โดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 700 ซิกมา EN/ES เป็นวาล์วแบบโกลบที่มีไฮดรอลิครูปแบบ Y ที่มีตัวกระตุ้นแบบ double chamber ซึ่งสามารถถอดแยกออกจากตัวโครงได้โดยเป็นอุปกรณ์ในตัวแยกต่างหาก ตัวโครงวาล์วแบบ ไฮโดรไดนามิก ถูกออกแบบมาเพื่อการไหลที่ ไม่มีสิ่งกีดขวางและให้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานแรงดันที่มีความแตกต่างสูง วาล์ว มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานหรือแบบที่มีคุณสมบัติการกันกลับที่แยกอิสระ “2S วาล์ว 700 ซิกมา EN/ES ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบากโดยมีการเกิดโพรงอากาศและเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีคุณสุมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและมิติของมาตรฐานต่าง ๆ

รุ่น 835-M

วาล์วกันกระชากแบบ offline ซึ่งจะเปิดขึ้นทันทีเพื่อตอบสนองต่อการลดลงของแรงดันที่่เกิดขึ้นจากการหยุดปั๊มอย่างกะทันหัน วาล์วที่่เปิดไว้ล่วงหน้าและกระจายคลื่นแรงดันสูงที่ส่งกลับมาช่วยลดการกระชาก วาล์ว์จะปิดแน่นอย่างนุ่มนวล กันการไหลได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ คุณสมบัติการระบายน้ำจะทำได้ขณะเดียวกันก็ป้องกันการปิดแบบกระชาก วาล์วนี้ยังช่วยลดแรงดันระบบที่มากเกินไปอีกด้วย วาล์ว BERMAD ซีรีส์ 800 เป็นวาล์ว โกรบกระตุ้นด้วยลูกสูบ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานด้วยแรงดันสูง และมีทั้งแบบเอียง (Y) หรือแบบฉากมาตรฐาน ตัวโครงไฮโดรไดนามิกที่ิ่มีรูเจาะเต็มทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหลขณะที่ชุดวาล์ว ซีตและตัวกระตุ้นรวมแบบ double chamber สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้โดยไม่ต้องถอดตัวโครงวาล์วออกจากท่อ