ไว้ติดต่อกัน

ตัวแปลง MC608 MC608

ตัวแปลง MC608 ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ ทั้งหมดของระบบจัดการน้ำในปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่ ยืดหยุ่นทั้งการจ่ายไฟหลัก การจ่ายไฟแบบแบตเตอร์รี่ หรือ ทั้งคู่

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
 • การสื่อสารกับเครื่องมืออื่นๆ ผ่าน: เอาต์พุตอานาล็อก 4-20 mA, ความถี่, พัลส์, RS485 Modbus
 • 5 totalizer ภายในอิสระ (2 บวก 2 ลบ 1 สุทธิ)
 • การสื่อสาร IrCOM
 • หน่วยความจำแฟลช 4 MB ข้อมูล 200,000 บรรทัด
 • มีตัวเลือกโปรโตคอล Hart (เฉพาะMC608A)
 • โมดูลอ่านค่าความดันและอุณหภูมิ
 • โมดูล GSM/GPRS
การใช้งานทั่วไป
 • การเอาออกและการจ่าย
 • การวัดในเขต
 • วัดปริมาณและรายได้
 • ท่อขนส่ง
 • การชลประทาน
 • .น้ำเสียและการบำบัด
 • ระบบตรวจพบการรั่่วไหล
 • การใช้งานจากทางไกลต่าง ๆ ที่่ไม่สามารถเข้า ถึงแหล่งพลังงานหลักได้
ดาวน์โหลด