ไว้ติดต่อกัน

วาล์วโซลีนอยด์ 3 ทิศทาง ประเภท Ex d ซีรีส์ BE370

วาล์วโซลีนอยด์ Ex d BE370 BERMAD เหล่านี้มีการติดตั้งกล่องหุ้มที่รับรองการทำงานหนักออกแบบให้กันไฟได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ ๆ มีวัสดุอันตรายปรากฏเป็นระยะตามที่ระบุไว้ในประเภทอุปกรณ์โซน 1 หรือโซน 2 กลุ่ม 2 ตามข้อกำหนด IEC-EX และ ATEX วาล์วโซลีนอยด์ BE370 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง กล่องหุ้มมีมาตรฐานกันน้ำ IP67 รวมถึงมาตรฐาน US ประเภท 4X, 6, 6X มีการออกแบบสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ระดับฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิสูงขั้น H BERMAD รุ่น BE370 ที่ต่อท้ายด้วย D ยังได้รับการรับรองจาก UL ตามมาตรฐาน UL429A สำหรับวาล์วที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับบริการป้องกันอัคคีภัยที่มีแรงดันทำงาน 365psi/25 บาร์ การออกแบบเพื่อความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ของวาล์วโซลีนอยด์นี้ช่วยให้มีความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้า 35% ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ที่แรงดันขณะทำงานสูงสุด ทำให้สามารถติดตั้งสายไฟได้ยาวและเป็นไปตามมาตรฐาน UL429

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
  • ได้รับการรับรองจาก UL/การอนุมัติโดย FM สำหรับการใช้วาล์วท่อเปิด BERMAD
  • แรงดันทำงานสูงสุด 25 บาร์/365 psi ด้วยน้ำ/อากาศ
  • กล่องหุ้ม IP67, กล่องเทอร์มินอลในตัว
  • โครงสร้างรับรองการทำงานหนัก – เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่รุนแรง
  • ตัวเลือกเสริมโครงสร้างรับรองน้ำทะเล โปรดดูตารางการเลือก
  • ฉนวนขดลวดกันความร้อนชั้น H พร้อมด้วยไดโอดกันแรงดันสูงชั่วขณะ
  • การเชื่อมต่อแรงดัน : 1/4” NPT(F)
  • ช่องทางเข้าสาย : ½” NPT กับอะแดปเตอร์จาก M25x1.5
ดาวน์โหลด