ไว้ติดต่อกัน
คู่มือผลิตภัณฑ์
คู่มือผลิตภัณฑ์

การป้องกันอัคคีภัย

การผสมผสานเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะสำหรับการเปิดแบบการป้องกันอัคคีภัยการไหลเป็นศูนย์เนื่องมีสิ่งกีดขวางและการป้องกัน water hammer โซลูชั่นป้องกันอัคคีภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลกของ BERMADให้ความน่าเชื่อถือสูงสุดตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

11 ผลิตภัณฑ์ of การป้องกันอัคคีภัย

FP 400E-2M

FP 400E-3D

วาล์วท่อเปิด ควบค...

FP 400Y-3UM

วาล์วโซลีนอยด์

วาล์วโซลีนอยด์ 2 ทิศทาง

400E-6DC

วาล์วระบายแรงดัน

รุ่น 43T

รุ่น FP-60F-D/DV

วาล์วลดแรงดัน

FP 42T

หัวจ่าย น้ำ/โฟม

หัวจ่าย

ถังแรงดันโฟม

ถังแรงดัน

ไว้ติดต่อกัน