คู่มือผลิตภัณฑ์
คู่มือผลิตภัณฑ์

การป้องกันอัคคีภัย

การผสมผสานเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะสำหรับการเปิดแบบการป้องกันอัคคีภัยการไหลเป็นศูนย์เนื่องมีสิ่งกีดขวางและการป้องกัน water hammer โซลูชั่นป้องกันอัคคีภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลกของ BERMADให้ความน่าเชื่อถือสูงสุดตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน

10 ผลิตภัณฑ์ of การป้องกันอัคคีภัย

วาล์วท่อเปิด ควบคุมด้วยไฟฟ้าที่มีตัวรีเซ็ตในเครื่...

FP 400Y-3UM

ควบคุมด้วยไฟฟ้า วาล์วท่อเปิดเปิดปิด ...

FP 400E-3D

ไฟฟ้า - นิวเมติกซ์ ควบคุมความดัน วาล์วระบบหัวกระจา...

400E-6DC

วาล์วลดแรงดัน

FP 42T

วาล์วระบายแรงดัน

รุ่น 43T

ถังแรงดันโฟม

ถังแรงดัน

หัวจ่าย น้ำ/โฟม

หัวจ่าย

สเตรนเนอร์แบบตระกร้าท่อดับเพลิง ที่มีช่องระบายล้าง...

รุ่น FP-60F-D/DV

วาล์วโซลีนอยด์

วาล์วโซลีนอยด์ 2 ทิศทาง

วาล์วโซลีนอยด์ 3 ทิศทาง...

ประเภท Ex d ซีรีส์ BE370

ไว้ติดต่อกัน