Buildings tp

ไว้ติดต่อกัน

วาล์วลดแรงดันแบบกระทำทางตรง BC DPRV-CAP1

วาล์วลดแรงดันแบบกระทำทางตรงติดสปริงที่ลดแรงดันต้นทางที่สูงไปเป็นแรงดันปลาย ทางคงที่ต่ำกว่าโดยไม่คำนึงถึงอุปสงค์ที่ผันผวนหรือความดันต้นทางที่หลากหลาย อุุปกรณ์ปรับเทียบไว้แล้วง่ายต่อการปรับแต่งโดยใช้ก๊อกสำหรับการปรับแต่งกับตัวแสดงสถานะการตั้งค่า รุ่นนี้มักจะถูกใช้ในการบายพาสกระแสน้ำไหลต่ำในวาล์วลดแรงดันนำร่องที่ใหญ่กว่าเช่น BERMAD 720-2B หรือ 420-2B ซีรีส์ BERMAD DPRV-CAP1 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 1567 สำหรับน้ำร้อนสูงถึง 80°C และยังได้การรับรองตามสเปกของ WRAS ด้วย

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
  • ภายในที่มีตลับชุดอุปกรณ์ในตัวมีส่วนประกอบในการปรับตั้ง ไว้ทั้งหมด สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ตลับมี ไดอะแฟรม, ตะแกรงกรอง, ซีตวาล์ว, แผ่นปิดและลูกสูบชดเชยในชุดที่ประกอบ
  • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ภายในทำมาจากวัสดุสัมประสิทธิ์การเกาะยึดต่ำ เช่น พลาสติกเพื่อลดโอกาสในการเกิดตะกรันหินปูนและการทำงานผิดปกติ
  • การควบคมุสมดลุของห้องชดเชยช่วยให้แรงดันปลายทางมีความเสถียรแม้แรงดันต้นทางแปรผัน
  • รูปแบบรูปตัว Y สำหรับขนาดกะทัดรัดที่มี ความสามารถและประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมีการสูญเสียพลังงานต่ำ
ดาวน์โหลด