ไว้ติดต่อกัน
Buildings tp
คู่มือผลิตภัณฑ์
คู่มือผลิตภัณฑ์
Buildings & Construction Buildings & Construction

อาคารและการก่อสร้าง

อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างมีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายน้ำ
และระบบจ่ายน้ำ BERMAD ออกแบบโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างโดยพิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นสำคัญ
เช่นการจ่ายน้ำคงที่การพิจารณาเรื่องเสียงและการบำรุงรักษาการรวมและการควบคุมและการใช้น้ำประมาณมากๆ

11 ผลิตภัณฑ์ of อาคารและการก่อสร้าง

BC 43Q

BC 410

วาล์วลดแรงดัน

BC 420

BC 450-60

วาล์วลดแรงดัน

BC 720

BC 720-PD

BC 735-M

BC 740

BC 750-66

BC DPRV-CAP1

วาล์วลดแรงดัน

BC 42T

ไว้ติดต่อกัน