ไว้ติดต่อกัน

ควบคุมด้วยไฟฟ้า วาล์วท่อเปิดเปิดปิด FP 400E-3D

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
  •  วาล์วโซลีนอยด์ 3 ทิศทาง ־ การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น
  •  รีเซ็ตระยะไกล ־ คำสั่งเปิดปิดเครื่องทางไกล
  •  ชิ้นส่วนเคลื่อนที่อีลาสโทเมริกขึ้นรูปชิ้นเดียว –ไม่ต้องบำรุงรักษา
  •  การออกแบบที่เรียบง่าย ־ ประหยัดค่าใช้จ่าย
  •  ไร้สิ่งกีดขวาง รูเจาะเต็ม ־ ความน่าเชื่อถือที่ไม่ลดทอน
  •  ซีตและลิ้นวาล์วที่ประกอบไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน ־ คุณภาพดีเหมือนเพิ่งแกะกล่อง
  •  ซ่อมบำรุงโดยไม่ต้องถอดออกจากท่อ ־ ลดเวลาหยุดการทำงานให้น้อยที่สุด
ดาวน์โหลด