ไว้ติดต่อกัน
คู่มือผลิตภัณฑ์
คู่มือผลิตภัณฑ์

ระบบประปา

ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการจัดการน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการน้ำและการควบคุมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา
ได้แก่ วาล์วควบคุมไฮดรอลิก วาล์วอากาศและมาตรวัดน้ำขั้นอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นระบบจ่ายน้ำจำนวนมาก โครงข่ายระบบจ่ายน้ำ
หรือสถานีสูบน้ำเสีย และท่อส่งน้ำ เรานำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด ลดต้นทุน ปกป้องระบบน้ำประปาและระบบจ่ายน้ำและทำให้ระบบหยุดทำงานให้น้อยที่สุด

11 ผลิตภัณฑ์ of ระบบประปา

วาล์วลดแรงดัน

รุ่น 720 EN/ES

วาล์วลดแรงดันตามสัดส่วน...

รุ่น 720-PD-EN/ES

วาล์วลดแรงดัน ด้วยการตั้งค่าหลายระดับควบคุมด้วยไฟฟ...

รุ่น 720-45 EN/ES

วาล์วลดแรงดัน กับการควบคุมด้วยไฟฟ้า...

รุ่น 720-59 EN/ES

วาล์วควบคุมแอคทีฟ วาล์วกันกลับ ปั๊มบูสเตอร์ ...

รุ่น 740 EN/ES

วาล์วควบคุมระดับน้ำ ด้วยลูกลอยแนวตั้งสองระดับ...

รุ่น 750-66 EN/ES

วาล์วควบคุมระดับน้ำ กับตัวนำล่องระดับความสูง...

รุ่น 750-80 EN/ES

วาล์วกันการกระชาก...

รุ่น 735-M EN/ES

วาล์วกันการกระชาก...

รุ่น 835-M

วาล์วอากาศแบบผสม

รุ่น C70

วาล์วอากาศแบบผสม

รุ่น C30

ไว้ติดต่อกัน