ไว้ติดต่อกัน

วาล์วอากาศแบบผสม รุ่น C70

BERMAD C70 เป็นวาล์วอากาศแบบผสมผสานคุณภาพสูงสำหรับเครือข่ายระบบน้ำที่มี สภาพการใช้งานที่หลากหลาย โดยจะระบายอากาศระหว่างการเติมน้ำในท่อช่วยให้ระบายช่องอากาศออกจากท่อที่มีแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีอากาศเข้าปริมาณมากในกรณีที่ ระบบมีการระบายน้ำออก ด้วยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูง ออริฟิสคู่และอุปุกรณ์ป้องกันการกระชาก (ป้องกันการกระแทก / ปิดช้า) วาล์วนี้จึงให้การป้องกันการสะสมของอากาศ การเกิดสุญญากาศและการกระชากของแรงดันได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับการปิดผนึก ที่่ดีขึ้นในสภาพแรงดันต่ำวาล์วช่วยลดการฉีดพ่นน้ำระหว่างการระบายอากาศ

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
 • ตัวโครงตรงที่มีขนาดขาเข้าและขาออกปกติ (เท่ากัน) : สูงกว่าอัตราการไหลปกติ
 • ป้องกันการเคลื่อนไหวตามหลักอากาศพลศาสตร์ทั้งตัว : ป้องกันการปิดก่อนเวลาอันควร โดยไม่รบกวนการดูดอากาศเข้าหรือการระบายอากาศ
 • การปิดผนึกแบบไดนามิก : ป้องกันการรั่วไหลในสภาวะแรงดันต่ำ (1.5psi; 0.1 บาร์)
 • ลดการฉีดพ่นน้ำระหว่างการระบายอากาศ : ฟังก์ชันการทำงาน 2 ขั้นตอนที่ทันสมัย, ออริฟิสอัตโนมัติ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
 • ช่องขาออกมีให้เลือกสามแบบ (ด้านข้าง, ด้านล่าง, รูปทรงเห็ดวงกลมรอบทิศทาง) ที่สามารถหมุนได้ 360° : ติดตั้งได้ง่ายในหลายสภาพพื้นที่
 • โครงสร้างกะทัดรัดเรียบง่ายแข็งแรงและคงทน พร้อมชิ้นส่วนที่ป้องกันการกัดกร่อนอย่างสมบูรณ์ : ลดการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งาน
 • การออกแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการบริการน้ำ
 • การรับรองจากโรงงานและการควบคุมคุณภาพ : ประสิทธิภาพและข้อมูลจำเพาะได้รับการทดสอบและวัดด้วยแท่นทดสอบพิเศษ
 • รวมถึงสภาวะแรงดันสุญญากาศ
การใช้งานทั่วไป
 • สถานีปั๊มและและปั๊มบ่อน้ำ บาดาน : ระบายอากาศ, ป้องกันการกระชากและการป้องกันสุญญากาศ
 • ระบบท่อ : ป้องกันการสะสมของอากาศและการก่อตัวของสุญญากาศในพื้นที่จุดเปลี่ยนความชันและจุดยกสูง และที่ถนน/สะพานแม่น้ำ
 • เครือข่ายน้ำ : การป้องกันการก่อตัวของสุญญากาศ การกระชากและวอเตอร์แฮมเมอร์ที่จุดต่าง ๆ ที่อาจพบการแยกของคอลัมน้ำ
ดาวน์โหลด