Hướng dẫn sản phẩm
Hướng dẫn sản phẩm

Tưới tiêu

Từ năm 1965, BERMAD đã phát triển các van điều khiển thủy lực với hiệu quả đã được kiểm chứng cho các dự án tưới tiêu và hệ thống thủy lợi. Với phạm vi đa dạng nhất các sản phẩm ưu việt dành cho nông nghiệp đồng ruộng và nhà kính, BERMAD cung cấp cho khách hàng các giải pháp điều khiển tiên tiến được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực thủy lợi – từ nguồn nước đến các mạng lưới ứng dụng tưới tiêu: tưới nhỏ giọt, tưới phun, tưới tia nhỏ và tưới theo trục.

13 Các sản phẩm of Tưới tiêu

VAN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỪ

IR-11T-N1-2W

VAN GIẢM ÁP VỚI PILOT GẮN TRÊN

IR-12T-3W-X

VAN GIẢM ÁP VỚI PILOT GẮN TRÊN

IR-12T-55-3W-X

VAN XẢ ÁP NHANH

IR-13Q

VAN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỪ

IR-21T

VAN GIẢM ÁP VỚI PILOT GẮN TRÊN

IR-22T-3W-X

VAN GIẢM ÁP VỚI PILOT GẮN TRÊN

IR-22T-55-3W-X

BỘ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI THÔNG MINH

GreenApp™

VAN KHÍ KẾT HỢP

IR-C10

VAN KHÍ ĐỘNG HỌC

IR-K10

VAN GIẢM VÀ DUY TRÌ ÁP SUẤT

IR-423-RXZ

VAN ĐO ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG BERMAD

IR-910-MC-KX

Giải pháp điều khiển tưới tiêu dựa trên BERMAD Clo...

Omega

Liên hệ với chúng tôi