צור קשר

מסנן פיקוד גדול

מסנן הבקרה הגדול משמש לסינון נוזל בקרה מלוכלך שעלול לחסום במהירות אלמנט סינון קטן יותר. מסנן הבקרה הגדול משפר את האמינות של מערכת מגופי הבקרה ואת הזמן שבין פעולות תחזוקה, תוך צמצום תקלות תפעול.

חיפוש קטלוג לפי: