Buildings tp
Building solutions Building solutions

מבנים

לענף הבניה דרישות ייחודיות שיש להביא בחשבון כאשר מתכננים ומתקינים מערכות להספקה והפצה של מים. ברמד מספקת פתרונות לענף הבניה תוך תשומת לב מרבית לנושאים חשובים כגון אספקת מים קבועה, שקולי תחזוקה ומניעת רעש, הטמעה ובקרה וצריכת מים גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 83 מוצרים של מבנים

  מגוף חשמלי

  1010

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020-55

  מגוף מקטין ושומר לחץ

  1023

  מגוף שומר לחץ

  1030

  מגוף שומר לחץ

  1030-55

  מגוף מפלס

  1050-60

  מגוף חשמלי

  BC-410-P

  מגוף הידראולי מקטין לחץ עם מעקף זרימה לשעות השפל...

  BC-420-2B-P

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  BC-420-P

  מגוף פריקה / שמירת לחץ

  BC-430-P

  מגוף פורק לחץ מהיר

  BC-43Q-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  BC-450-60-P

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  BC-450-65-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  BC-450-66-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן...

  BC-450-67-P

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  BC-450-80-P

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף חשמלי דו-מפלסי...

  BC-453-65-P

  צרו קשר