Buildings tp
Building solutions Building solutions

מי שתייה

לענף הבניה דרישות ייחודיות שיש להביא בחשבון כאשר מתכננים ומתקינים מערכות להספקה והפצה של מים. ברמד מספקת פתרונות לענף הבניה תוך תשומת לב מרבית לנושאים חשובים כגון אספקת מים קבועה, שקולי תחזוקה ומניעת רעש, הטמעה ובקרה וצריכת מים גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 52 מוצרים של מי שתייה

  מגוף מקטין לחץ - מגוף אבטחה

  BC-720-X

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  BC-720-P

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  BC-750-65-P

  מגוף מקטין ושומר לחץ

  1023

  שסתום אויר מתכתי משולב לספיקות גבוהות...

  WW-C70

  מגוף הידראולי מקטין לחץ עם מעקף זרימה לשעות השפל...

  BC-720-2B-P

  מגוף אל-חוזר (מסוג Lift)

  BC-70N-P

  מגוף שומר לחץ

  1030

  מסנן, לוכד אבנים וחצץ

  BC-70F-P

  מגוף מקטין לחץ יחסי

  BC-720-PD-P

  מגוף פריקה / שמירת לחץ

  BC-730-P

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020

  מסנן בלחץ גבוה, לוכד אבנים וחצץ...

  BC-80F-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן...

  BC-750-67-P

  מגוף פריקה / שמירת לחץ

  BC-430-P

  שסתום אויר פלסטי משולב לספיקות גבוהות...

  WW-C30

  מגוף סגירה בלחץ עודף

  BC-794-P

  מגוף חשמלי

  BC-710-P

  צרו קשר