Buildings tp
Building solutions Building solutions

מי שתייה

לענף הבניה דרישות ייחודיות שיש להביא בחשבון כאשר מתכננים ומתקינים מערכות להספקה והפצה של מים. ברמד מספקת פתרונות לענף הבניה תוך תשומת לב מרבית לנושאים חשובים כגון אספקת מים קבועה, שקולי תחזוקה ומניעת רעש, הטמעה ובקרה וצריכת מים גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 52 מוצרים של מי שתייה

  מגוף מקטין לחץ - מגוף אבטחה

  BC-720-X

  מגוף בקרה מקדם הלם

  BC-735-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  BC-450-66-P

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  BC-420-P

  מגוף בקרת מפלס עם נווט עומד מאפנן...

  BC-750-82-P

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  BC-450-65-P

  מגוף פורק לחץ מהיר

  BC-43Q-P

  מגוף מקדם הלם עם פיקוד סולנואיד...

  BC-735-55-P

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  BC-750-80-P

  מקטין לחץ ישיר

  DPRV-CAP1

  מגוף הידראולי מקטין לחץ עם פיקוד סולנואיד...

  BC-720-55-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן...

  BC-450-67-P

  מגוף בקרת משאבת בוסטר, מפעיל (מגוף אל-חוזר אקטיבי)...

  BC-740-P

  מערכת הקטנת לחץ עם מגוף גיבוי הידראולי מסוג ''Watc...

  BC-72S-2B-H-P

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  BC-450-80-P

  מגוף בריכה ושמירת לחץ עם מצוף אנכי דו מפלסי...

  BC-453-66-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  BC-750-60-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  BC-450-60-P

  צרו קשר