water solutions water solutions

מגופי בקרת מפלס

ברמד מציעה את המגוון הרחב ביותר של פתרונות עמידים ואמינים לבקרה הידראולית בתחום התשתיות והשימוש המוניציפאלי / עירוני. מוצרי ברמד בתכנון מתקדם, כך שידרשו מינימום תחזוקה וקיים ארוך. המגופים משמשים במערכות אספקת המים, טיפול בשפכים, ומניעת דליפות בעיריות של לונדון, מקסיקו סיטי, ברצלונה, סידני, מנילה, בנגקוק ועוד.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 25 מוצרים של מגופי בקרת מפלס

  מגוף מפלס

  1050-60

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  WW-750-60 EN/ES

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  WW-750-60-M5/M5L/M6

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  WW-750-65 EN/ES

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי

  WW-750-65-M5/M5L/M6

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  WW-750-66 EN/ES

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  WW-750-66-M5/M5L/M6

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן...

  WW-750-67 EN/ES

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי

  WW-750-67-M5/M5L/M6

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  WW-750-80 EN/ES

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  WW-750-80-M5/M5L/M6

  מגוף מפלס

  WW-750-80-X

  מגוף מפלס

  WW-750-86

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף חשמלי דו-מפלסי...

  WW-753-65 EN/ES

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף חשמלי דו-מפלסי...

  WW-753-65-M5/M5L/M6

  מגוף בריכה שומר לחץ

  WW-753-66

  מגוף בריכה ושמירת לחץ עם מצוף אנכי דו מפלסי...

  WW-753-66 EN/ES

  מגוף בריכה ושמירת לחץ עם מצוף אנכי דו מפלסי...

  WW-753-66-M5/M5L/M6

  צרו קשר