water solutions water solutions

מקטין לחץ

ברמד מציעה את המגוון הרחב ביותר של פתרונות עמידים ואמינים לבקרה הידראולית בתחום התשתיות והשימוש המוניציפאלי / עירוני. מוצרי ברמד בתכנון מתקדם, כך שידרשו מינימום תחזוקה וקיים ארוך. המגופים משמשים במערכות אספקת המים, טיפול בשפכים, ומניעת דליפות בעיריות של לונדון, מקסיקו סיטי, ברצלונה, סידני, מנילה, בנגקוק ועוד.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 16 מוצרים של מקטין לחץ

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020-55

  מגוף מקטין ושומר לחץ

  1023

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  WW-720 EN/ES

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  WW-720-20

  מגוף מקטין לחץ עם ברירה חשמלית...

  WW-720-45-M5/M5L/M6

  מגוף הידראולי מקטין לחץ עם אפשרות להגדרת מפלסים מר...

  WW-720-59 EN/ES

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  WW-720-M5/M5L/M6

  מגוף מקטין לחץ יחסי

  WW-720-PD-EN/ES

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  WW-720-X EN/ES

  מגוף מקטין ושומר לחץ

  WW-723 EN/ES

  מגוף מקטין לחץ דיפרנציאלי

  WW-726 EN/ES

  מגוף ניהול לחצים מגוף מקטין לחץ עם פיצוי ספיקה...

  WW-7PM EN/ES

  מגוף מקטין לחץ ליישומי לחץ גבוה (עד PN 40)...

  WW-820

  מגוף מקטין לחץ יחסי ליישומי לחץ גבוה...

  WW-820-PP

  מגוף מקטין ושומר לחץ

  WW-823

  צרו קשר