Hướng dẫn sản phẩm
Hướng dẫn sản phẩm

CÔNG TRÌNH NƯỚC

Là những người tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm soát hiệu quả hệ thống cấp nước, các giải pháp quản lý và kiểm soát đã được kiểm chứng của chúng tôi bao gồm van điều khiển thủy lực tiên tiến, van khí và đồng hồ nước hiện đại. Cho dù đối với hệ thống cấp nước lớn, mạng lưới phân phối nước hay trạm bơm và thoát nước thải, chúng tôi đều có thể cung cấp các giải pháp mạnh mẽ và đáng tin cậy giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước, tối đa hóa hiệu quả năng lượng, giảm chi phí, bảo vệ hệ thống cấp và phân phối nước và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.

Browse catalog by:

  17 Các sản phẩm of CÔNG TRÌNH NƯỚC

  VAN GIẢM ÁP

  WW 720 EN/ES

  VAN GIẢM ÁP THEO TỶ LỆ

  WW 720-PD-EN/ES

  VAN GIẢM ÁP

  WW 720-45 EN/ES

  VAN GIẢM ÁP

  WW 720-59 EN/ES

  VAN KIỂM SOÁT MỰC NƯỚC

  WW 750-66 EN/ES

  VAN KIỂM SOÁT MỰC NƯỚC

  WW 750-80 EN/ES

  VAN CHỐNG NƯỚC VA

  WW 735-M EN/ES

  VAN CHỐNG NƯỚC VA

  WW 835-M

  VAN MỘT CHIỀU ĐIỀU KHIỂN BƠM TĂNG ÁP CHỦ ĐỘNG NHAN...

  WW 740 EN/ES

  VAN KHÍ KẾT HỢP

  WW C70

  VAN KHÍ KẾT HỢP

  WW C30

  VAN KHÍ KẾT HỢP DÙNG CHO HỆ THỐNG NƯỚC BẨN, NƯỚC C...

  WW C50

  Cảm biến

  WW MUT2300

  BỘ CHUYỂN ĐỔI

  WW-MC406

  BỘ CHUYỂN ĐỔI

  WW MC608 A/B/R/P/I

  Cảm biến

  WW MUT1222

  Liên hệ với chúng tôi