Valves
Fire protection standards Fire protection standards

מגופי ברמד מעוצבים ומיוצרים תוך עמידה מלאה בתקנים, הסטנדרטים והאישורים הבינלאומיים המחמירים ביותר בתחום מערכות המים, ההשקיה וכיבוי אש, כך שיהיו שימושיים ככל האפשר ויבטיחו את שביעות רצון הלקוח.

מחלקת בקרת האיכות של ברמד בוחנת כל מוצר שיוצא משערי החברה, בין אם באופן פרטני ובין באמצעות מדגם מתוך מנה, במטרה להבטיח כי המוצרים ברמת האיכות הגבוהה ביותר.

כאן תוכל לצפות ולהוריד חלק מן האישורים והתקנים בהם זכתה ברמד.