כיצד להקים ולכייל תחנת הקטנ...

סרטון זה מציג את ההקמה והכיול של מגוף בקרה מקטין לחץ מדגם 720 של ברמד המותקן בתוך הקו עם מגוף סגירה מדגם 794 של ברמד. ניתן לראות את שני המגופים המותקנים בתחנת הקטנת הלחץ המצוידת במגופי בידוד לחץ מעלה ומורד ובמסנן המותקן בתוך הקו. תצורה זו נועדה להקטין לחץ גבוה יותר של קו אספקה ללחץ נמוך יותר של קו צריכה באופן אמין ומדויק, ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ מעלה. אם הלחץ בקו הצרכנים עולה מעל לערך מרבי קבוע מראש, מגוף הכיבוי מדגם 794 של ברמד יסגור את קו האספקה לצרכנים. כך מונע מגוף הכיבוי כניסת לחץ עודף לצנרת הצרכנים עד לביצוע פעולה מתקנת. לאחר הסגירה, מגוף הסגירה יפעיל מפסק גבול כדי להתריע בפני הרשות הרלוונטית על הצורך בפעולה מתקנת

כיצד להקים ולכייל תחנת הקטנ...

סרטון זה מציג את ההקמה והכיול של מגוף בקרה מקטין לחץ מדגם BC-720 של ברמד המותקן בתוך הקו עם מגוף גיבוי חירום מקטין לחץ או "כלב שמירה" מדגם 72S-H של ברמד. ניתן לראות את שני המגופים המותקנים בתחנת הקטנת הלחץ המצוידת במגופי בידוד לחץ מעלה ומורד, במדי לחץ ובמסנן המותקן בתוך הקו. תצורה זו נועדה להקטין לחץ גבוה יותר של קו אספקה ללחץ נמוך יותר של קו צריכה באופן אמין ומדויק, ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ מעלה. כתכונת בטיחות, התחנה כוללת מגוף גיבוי חירום המוגדר כ"כלב שמירה". מגוף זה מושבת בדרך כלל ופתוח במלואו, והוא עובר במהירות למצב הקטנת לחץ כאשר לחץ קו הצרכנים עולה על ערך מרבי קבוע מראש. ברגע שמגוף "כלב השמירה" נכנס לפעולה יופעל מפסק גבול על המגוף כדי להתריע בפני הרשות הרלוונטית על הצורך בפעולה מתקנת.

כיצד להקים ולכייל תחנת הקטנ...

בסרטון זה אנו מתארים את ההקמה והכיול של מגוף בקרה מקטין לחץ מדגם 720 של ברמד. ניתן לראות את המגוף המותקן בתחנת הקטנת לחץ המצוידת במגופי בידוד לחץ המעלה והמורד, במדי לחץ ובמסנן המותקן בתוך הקו. תצורה זו נועדה להקטין לחץ גבוה יותר של קו אספקה ללחץ נמוך יותר של קו צריכה באופן אמין ומדויק, ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ מעלה

כיצד להקים ולכייל תחנת הקטנ...

בסרטון זה אנו מציגים את ההקמה והכיול של מגוף הקטנת לחץ דגם 720 של ברמד להקטנת לחץ ומגוף פורק לחץ דגם 73Q של ברמד. ניתן לראות את שני המגופים המותקנים בתחנת הקטנת הלחץ המצוידת במדי לחץ, מגופי בידוד לחץ המעלה והמורד ובמסנן המותקן בתוך הקו. תצורה זו נועדה להקטין לחץ גבוה יותר של קו אספקה ללחץ נמוך יותר של קו צריכה באופן אמין ומדויק, ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ מעלה. תחנה זו כוללת מגוף פריקת לחץ כדי לפרוק לחץ במקרה של קפיצות לחץ שעלולות להתרחש בקו האספקה לצרכנים.

כיצד להקים ולכייל תחנת הקטנ...

סרטון זה מציג את ההקמה והכיול של מגוף הקטנת לחץ מדגם 720 של ברמד המותקן בתוך הקו עם מגוף הקטנת לחץ ביחס קבוע מדגם 720-PD של ברמד. ניתן לראות את שני המגופים המותקנים בתחנת הקטנת הלחץ המצוידת במדי לחץ, מגופי בידוד לחץ המעלה והמורד ובמסנן המותקן בתוך הקו. ניתן להשתמש בתצורה זו כדי לאפשר את חלוקת העומס של הקטנת לחץ דיפרנציאלי גבוה בין שני מגופים. הקטנת הלחץ העיקרית של התחנה מושגת על ידי יחס קבוע של מגוף הדיאפרגמה הפרופורציונלי. ההקטנה המשנית מושגת על ידי מגוף הקטנת לחץ מופעל נווט כדי להקטין במדויק את הלחץ לדרישה המדויקת. מערכת הקטנת לחץ כפולה זו מציעה אמינות ובטיחות גבוהות יותר, מרווחי שירות ארוכים יותר ותפעול שקט יותר.

התקנה בקומות מרובות

אנימציה זו מתארת את היתרונות של מערכת הקטנת הלחץ החד קומתית של ברמד, המותקנת במערכת אספקת המים של בניין רב קומות המחולק למספר אזורי לחץ רב קומתיים.

התקנה בקומה יחידה

אנימציה זו מתארת את פעולת מערכת הקטנת הלחץ של ברמד המשולבת עם תמיכה עצמית באספקת מים לבניין רב קומות, אשר מחולק למספר אזורי לחץ.

פתרונות למשאבות

אנימציה זו מדגימה את תפעול משאבה הממלאת את המאגר העליון בבניינים רבי קומות, ומתארת את נהלי הבטיחות של ברמד להגנה על המערכת מפני לחץ עודף.

פריאקשן בחדר הטכני של המעלי...

אנימציה זו מציגה את מערכת הפריאקשן לכיבוי אש של ברמד, המותקנת בחדר המכונות כמרכיב אינטגרלי במערכת כיבוי האש של הבניין.

אתגר בקרת מפלס

אנימציה זו מדגימה את מחזור מילוי המאגר התחתון בבניין רב קומות ומתארת את נוהל הבטיחות של ברמד להגנה על הבניין מפני גלישת מי המאגר.

שמירת לחץ אספקה

אנימציה זו מדגימה את מגוף שמירת הלחץ של ברמד, המבטיח אספקת כמות מים מספקת לדיירים בקומות התחתונות של בניין רב קומות, גם בזמן מילוי המאגר התחתון של הבניין.

הצפה בחדר האשפה והאנרגיה

אנימציה זו מתארת הפעלה של מערכת ההצפה של ברמד המונעת התפשטות אש לחלקים אחרים בבניין ומבודדת את אחסון החומר הדליק מהלהבות.