תצורות סדרה 100 עבור 1½” ו-2...

בסרטון זה ניתן לצפות בסוגי המפעילים השונים בגדלים 1.5" ו-2" מסדרה 100 של ברמד: מגוון תצורות, פעולות וחיבורי קצה.

תצורות סדרה 100 עבור 2L; 2½ & ...

בסרטון זה ניתן לצפות בסוגי המפעילים השונים בגדלים 2"L, 2½" ו-3" מסדרה 100 של ברמד: מגוון תצורות, פעולות וחיבורי קצה.

תצורות סדרה 100 עבור 3″L; 4...

בסרטון זה ניתן לראות את כל סוגי המפעילים השונים בגדלים 3"L, 4" & 6" מסדרה 100 של ברמד: מגוון תצורות, פעולות וחיבורי קצה.

סדרה 100: תפעול תלת-דרכי עבור ...

צפו בסרטון זה כדי ללמוד על פעולתו של מגוף מקטין לחץ תלת-דרכי מסדרה 100 של ברמד עם פיקוד הידראולי ופיקוד חשמלי מרוחק.

סדרה 100: עקרונות התפעול התלת...

צפו בסרטון זה כדי ללמוד על עקרון התפעול התלת-דרכי של סדרה 100 של ברמד.

שסתומי אוויר – קונספט

צפו בסרטון זה כדי ללמוד כיצד החוואי ג'ו משתמש בשסתומי האוויר של ברמד כדי להתמודד עם בעיות אוויר בצנרת שלו.

אקדח קצה ציר

צפו בסרטון זה כדי ללמוד כיצד החוואי ג'ו מבטיח השקיה אופטימלית של שדה מעגלי על ידי התקנת מגוף בקרה של ברמד.

השקיה בציר מרכזי

צפו בסרטון זה כדי ללמוד כיצד החוואי ג'ו משתמש במגוף הבקרה של ברמד במערכת השקיה מבוססת ציר מרכזי.

מגוף שומר לחץ

צפו בסרטון זה כדי ללמוד כיצד החוואי ג'ו משיג השקיה מיטבית של שדותיו על ידי הוספת תכונת שמירת לחץ למגוף הבקרה של ברמד.

סדרה 100: תפעול תלת-דרכי עם מצ...

צפו בסרטון זה כדי ללמוד כיצד לכייל מגופי הקטנת לחץ מסדרה 100 של ברמד עם פיקוד תלת-דרכי.

סדרה 100: תפעול תלת-דרכי בביק...

צפו בסרטון זה המציג בפירוט את תפעול מגופי הקטנת הלחץ מסדרה 100 של ברמד עם פיקוד תלת-דרכי בתנאי ביקוש משתנה.

סדרה 100: תפעול תלת-דרכי בלחץ ...

צפו בסרטון זה המציג בפירוט את תפעול מגופי הקטנת הלחץ מסדרה 100 של ברמד עם פיקוד תלת-דרכי בתנאי לחץ משתנה.