צור קשר

ממסר הידראולי תלת-דרכי (3W-HRV) 54-M

מאיץ תלת-דרכי, חד-נפחי זה הינו מגוף נווט הידראולי מופעל דיאפרגמה שמסיט את הזרימה ואת הלחץ בין פתחיו בתגובה ללחץ המופעל על נפח הפיקוד: ■ כאשר מופעל לחץ על נפח הפיקוד, המאיץ מחבר את יציאה 0'' ל-''2''. ■ כאשר לחץ משתחרר מנפח הפיקוד, המאיץ מחבר את יציאה ''2'' ל-''1''. ניתן להשתמש בנווט זה כדי להעביר ולהאיץ פקודה (רגיל פתוח), או כדי להפוך ולהאיץ פקודה (רגיל סגור).

חיפוש קטלוג לפי: