צור קשר

מגוף פיקוד הפעלת משאבה למניעת הלם FP-730-48-BL

דגם 730-48-BL של ברמד הינו מגוף בקרה רגיל פתוח, נוגד הלם, עם תפעול נווט מופעל דיאפרגמה. הנפח הכפול של המגוף מבטיח הפעלה אמינה בעזרת קפיץ עזר חיצוני לפתיחה, ומשום כך המגוף הינו רגיל פתוח. הדבר מקנה לדגם 730-48-BL של ברמד זמן תגובה אפסי, וכך הוא מקדים ומשכך כל הלם לחץ או אוויר עודף בעת התנעת המשאבה. לאחר שההלם חלף וצנרת המערכת הוחזרה למצב רגיל, דגם 730-48-BL ייסגר וימשיך לתפקד כמגוף פריקה, ישחרר קפיצות לחץ בעת הצורך וישמור על לחץ המערכת ברמה הקבועה. דגם 730-48-BL הינו מגוף אוטונומי המופעל בלחץ הקו בלבד, ואינו דורש מקור אנרגיה חיצוני.

תכונות ויתרונות
  • תכונות בטיחות

– מספק התנעה רכה של המשאבה להגנה על המערכת מפני הלם
– פתיחה מוקדמת כדי למנוע הלם התנעה מבעוד מועד ולסלק הצטברות אוויר ראשונית.
– נפח כפול לפתיחה/סגירה מהירה וחלקה
– נתיב זרימה ללא הפרעה ללא מוביל תחתון/צלעות תמך

  • ביצועים גבוהים

– גוף מסוג Straight through Y או בתצורה זוויתית
– כושר הולכה גבוה
– מדורג ל-25 בר

  • תחזוקה

– ניתן לתחזוקה ללא פרוק המגוף מהקו
– ניתן להסיר את המכסה והמפעיל ללא הסרת לולאת הפיקוד

יישומים אופיניים

יישומים אופייניים

  • מגוף עודפים להתנעת משאבה
  • שחרור אוויר במשאבות כיבוי אנכיות
  • שומר/פורק לחץ
  • הגנת משאבה מפני לחץ עודף

התקנות אופייניות

התקנה טיפוסית של דגם: FP-730-48-BL של ברמד נמצאת במערכות שבהן בעקבות התנעת המשאבה יבוא הלם לחץ או הצטברות של אוויר שיורי שיש למנוע את כניסתו למערכת הצנרת לצורך פעולה תקינה ובטוחה של מערכת כיבוי האש.

בהתקנה בקרבת יציאת המשאבה, המאפיין הרגיל פתוח של דגם FP-730-48-BL פירושו זמן תגובה אפס בעת קפיצות לחץ ראשוניות וכמות מרבית של אוויר המסולק מיד לפני כניסתו לצנרת המערכת.

כושר ההולכה הגבוה של המגוף מאפשר הליך יעיל ומהיר למניעת הלם וסילוק אוויר עודף.

כאשר לחץ הצינור חוזר לרמה הנמוכה מערך הלחץ שנקבע לפריקה ע”י מגוף הנווט המתכוונן, דגם FP-730-48-BL של ברמד יחל להיסגר.

סגירת המגוף היא מוחלטת ומהירה בגלל הנפח הכפול, אך גם מרופדת וחלקה, בזכות המאפיין ההידראולי של הכוונת הזרימה מתחת לתושבת.

בזמן שיש לחץ בצינור, המגוף ימשיך לשמש כמגוף פורק או שומר לחץ, כרגיל.

עם כיבוי המשאבה ופריקת הלחץ מהצינור, דגם FP-730-48-BL של ברמד יחזור למצב רגיל פתוח בהמתנה, מוכן לסילוק אוויר בהתנעת המשאבה הבאה.FP-748Y-Final-15.3.2016-ver3FP-748Y-Final-15.3.2016-ver4

חיפוש קטלוג לפי: