צור קשר

בדיקת דלף אוטומטית בדיקת דלף אוטומטית

תכונת האל-חוזר האוטומטית משמשת לניקוז דליפות במערכת או מים/נוזלים שהצטברו ממערכות צנרת שעליהן יש לשמור יבשות. תכונת האל-חוזר האוטומטית היא מסוג רגיל פתוח, נסגרת מיד עם עלייה גבוהה בספיקה, ונפתחת שוב באופן אוטומטי עם ירידת לחץ המערכת. בעזרת ידית השחרור הידני, ניתן לוודא שהצנרת מנוקזת לחלוטין.

חיפוש קטלוג לפי: