Buildings tp

צור קשר

מגוף חשמלי BC-710-P

מגוף בקרה הידראולי עם פיקוד סולנואיד והפעלה באמצעות דיאפרגמה, הנפתח לזרימה מלאה או נסגר בתגובה לפקודה חשמלית. ניתן לקבלו במספר וריאציות, כולל רגיל סגור (NC), רגיל פתוח (NO) או סולנואיד מצב אחרון (LP). מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה – רעשי זרימה מינימליים ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה מוגנת – הקטנת האפשרות לפגיעה מגופים זרים במים
יישומים אופיניים
 • משמש כמגוף בטיחות נסגר בתחנות PRV ובמערכות מילוי מיכלים
 • ניתוב זרימה לענפי עדיפות או מערכת חירום
 • חיסכון באנרגיה על ידי מעבר בין אספקה עירונית ישירה לתחנת השאיבה המקומית (הנשלטת על ידי משטר פיקוד חיצוני)
 • הקפדה על רענון הולם של מאגרי המים

 width=

תחנת הקטנת לחץ עם מגוף נעילה וגיבוי אוטומטי. במקרה של עליית לחץ חריגה המתגלה על ידי מפסק הלחץ המערכת עוברת אוטומטית בין הענף הפעיל לענף הגיבוי ונשלחת אינדיקציה ל- BMS.‏

חיפוש קטלוג לפי: