Buildings tp

צור קשר

מגוף מקטין לחץ מאושר UL/FM FP-42T

דגם 42T של ברמד הינו מגוף בקרת לחץ אלסטומרי, מופעל על ידי נווט ומופעל בלחץ הקו. המגוף מיועד במיוחד למערכות כיבוי אש מתקדמות ולסטנדרטים האחרונים בתעשייה. דגם 42T מפחית לחץ גבוה במעלה הזרם לכדי לחץ קבוע מראש, מדויק ויציב במורד הזרם. בזכות אמינותו הרבה והפסד עומד נמוך, דגם 42T הוא אידאלי לפיקוד על פליטה ממשאבות כיבוי. כמו כן, הוא מתאים ביותר למניעת לחץ יתר בספרינקלרים, תחנות צינור כיבוי והתקני פליטה אחרים. באופן אופציונלי, ניתן להתקין בדגם 42T אינדיקטור מצב מגוף אשר יכול לכלול מפסק גבול המתאים למערכות ניטור אש וגז.

תכונות ויתרונות

בטיחות ואמינות

 • הפעלה פשוטה, אמינות מוכחת ללא כשל
 • אטם דיאפרגמה אלסטומרי קשיח ואחוד – טכנולוגיית VSRD
 • נתיב זרימה ללא הפרעות ומכשולים
 • מוביל ללא מכלול סגירה וללא חלקים מכניים נעים

ביצועים גבוהים

 • זרימה ישרה Straight through עם הפסד עומד מינימלי
 • יעילות אנרגטית
 • תגובה מהירה וחלקה לתנודות לחץ
 • אישור עבור 20/25 בר

מיועד למערכות כיבוי אש מתקדמות

 • עומד בדרישות תקן NFPA-20
 • אורך בין המשטחים מתוקנן לפי ISO 5752,‏ EN 558-1

תחזוקה מהירה וקלה

 • ניתנים לתחזוקה ללא פרוק המגוף מהקו
 • ללא חלקים מכניים נעים
 • -הסרת מכסה מהירה וקלה ללא ניתוק לולאת הפיקוד
יישומים אופיניים

 יישומים אופייניים

 • מערכות הזנת ספרינקלרים
 • בקרת פליטה ממשאבות כיבוי
 • אספקת תחנת צינור כיבוי
 • אספקת תחנת ברז כיבוי
 • מערכות קצף
 • בקרת לחץ אזורית

התקנת המערכת

התקנה אופיינית של דגם 42T של ברמד כוללת מגוף נווט עבור הקטנת לחץ מים יציבה ומדויקת באופן אוטומטי מערך גבוה במעלה הזרם לערך נמוך קבוע מראש במורד הזרם, ללא תלות בתנודות בלחץ או בזרימה במעלה הזרם.

תכנון ייחודי של המפעיל מבטיח פעולה מהירה וחלקה של המגוף.

בהתקנה יחידנית, דגם 42T מספק מערכת הקטנת לחץ תקנית. בהתקנה במקביל, שני מגופי 42T מספקים קיבולת זרימה גבוהה, יתירות ואפס זמן השבתה לצורכי תחזוקה.

בהתקנה סדרתית, שני מגופי 42T יכולים לספק הקטנת לחץ
רבה, דו-שלבית ו/או הגנה נוספת על אזור מופחת לחץ.

כדי לעמוד בדרישות המפורטות בתקני FM, UL ו-NFPA, יש להתקין מגוף פריקת לחץ במורד הזרם מכל מגוף הקטנת לחץ המאושר לתקן.

מגוף פריקת הלחץ 43T של ברמד מותאם במיוחד למטרה זו, כפי שמודגם באיורי ההתקנה.

1 x FP-04-42T+Pump - 10.12.2015 2 x FP-04-42T - 01.12.2015 1 x FP-04-42T - 01.12.2015

חיפוש קטלוג לפי: