צור קשר

AMD עם וסת מתכוונן עבור לולאות עם מתזים ניתכים דגם AMD-76

התקן תחזוקת האוויר AMD-76 של ברמד הינו יחידת בקרת לחץ המווסתת באופן אוטומטי אספקה מתמדת של לחץ אוויר (או חנקן) לערך קבוע מוגדר מראש. דגם AMD-76 של ברמד מיועד לשימוש עם מערכות הצפה בעלות קו נווט יבש באמצעות לולאת מתזים ניתכים. התצורה הסטנדרטית כוללת וסת לחץ מתכוונן בשטח, מסנן Y ושני מגופי בקרה טעוני קפיץ. אפשרויות נוספות כוללות שעונים מורי לחץ, מפסקי/משדרי לחץ, מיכל אוויר ומגוף אבטחה לפריקת לחץ (PSV). יחידת ה-AMD מסופקת כשהיא מורכבת, בדוקה ומכוילת לפני המשלוח.

חיפוש קטלוג לפי: