Buildings tp

צור קשר

מגוף פריקה / שמירת לחץ BC-430-P

מגוף הידראולי לשחרור ושמירת לחץ, המבצע אחת משתי הפעולות הבאות: כשהמוגף מותקן בקו ראשי הוא שומר על לחץ המעלה לערך המכויל מראש ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ במורד‎. כשהמגוף מותקן כמגוף סחרור הוא פורק עודפי לחץ מהקו כשהלחץ עולה על ערך מכסימלי המכוון מראש‎. מגופי סדרה 400 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים, אמינים ופשוטים בעלי גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה תוך ביצועים גבוהים. החלק הנע היחיד במגופי סדרה 400 הינו מכלול המפעיל, הבנוי מדיאפרגמה נגללת, מאוזנת ומגופרת ומסגר רדיאלי מוקשח התמוך בכל היקפו.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה וציפויים המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח
 • גוף הידרו דינאמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה, הפסד עומד נמוך ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה נגללת, נתמכת באופן מלא ומאוזנת, המאפשרת הפעלה בלחץ פיקוד נמוך וויסות יציב ביותר גם בספיקות נמוכות
 • כניסה מידית לפעולה גם אחרי תקופה ארוכה של חוסר פעילות
 • מבנה פשוט בעל שלושה מכלולים עיקריים, המאפשר תחזוקה בשטח בזמן קצר וללא צורך בפרוק המגוף מהקו
 • לולאת פיקוד דו-דרכית ונווט דו-דרכי המרגיש את לחץ המעלה באופן רציף ושולט במגוף בהתאם ובאופן מיידי, כך שמתקבל ויסות לחץ אמין ומדויק בטווח ספיקות רחב ובלחצים משתנים
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • נווט לכיול מהיר ופשוט בשטח של לחץ הפריקה הנדרש
יישומים אופיניים
 • הגנה מפני פיצוץ ולחץ קיצוני עודף במערכות מי שתיה בבניינים
 • מגוף אבטחה לשחרור עודפי לחץ במערכות הקטנת לחץ במי שתיה
 • שמירת לחץ בעת מילוי מאגרי מים במרתפים, מאגרי גגות, מאגרי שבירת לחץ ומאגרי חירום בבניינים, במערכות בהן קו האספקה משמש גם לאספקת מים לצרכנים הנמצאים
  בעדיפות גבוהה יותר
 • פיקוד שומר לחץ באזורי לחץ בבניינים, המכילים משתמשים מועדפים שונים
 • מגוף אבטחה בתחנות שאיבה בשעת פעולה זמנית מחוץ למשטר העבודה הרגיל כשנדרשת פריקה יציבה של עודפי הלחץ

 data-lazy-src=

Video

חיפוש קטלוג לפי: