Buildings tp
Building solutions Building solutions

מגופי בקרת לחץ

לענף הבניה דרישות ייחודיות שיש להביא בחשבון כאשר מתכננים ומתקינים מערכות להספקה והפצה של מים. ברמד מספקת פתרונות לענף הבניה תוך תשומת לב מרבית לנושאים חשובים כגון אספקת מים קבועה, שקולי תחזוקה ומניעת רעש, הטמעה ובקרה וצריכת מים גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 39 מוצרים של מגופי בקרת לחץ

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020-55

  מגוף סגירה בלחץ עודף

  BC-794-P

  מגוף הידראולי מקטין לחץ עם מעקף זרימה לשעות השפל...

  BC-420-2B-P

  מגוף מקטין ושומר לחץ

  1023

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף אופקי דו-מפלסי...

  BC-753-66-P

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  BC-420-P

  מגוף שומר לחץ

  1030

  מגוף מקטין לחץ יחסי ליישומי לחץ גבוה...

  BC-820-PP-P

  מגוף פורק לחץ מהיר

  BC-43Q-P

  מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי...

  1020

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  BC-750-66-P

  מקטין לחץ ישיר

  DPRV-CAP1

  מגוף פריקת לחץ מסוג פעולה ישירה...

  BC-DPRV-#3HC-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  BC-450-66-P

  מגוף בריכה ושמירת לחץ עם מצוף אנכי דו מפלסי...

  BC-453-66-P

  מקטין לחץ ישיר

  BC-DPRV-#2HC-P

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  BC-450-65-P

  מגוף בקרת מפלס עם נווט עומד מאפנן...

  BC-750-82-P

  צרו קשר