Buildings tp
Building solutions Building solutions

מגופי בקרת לחץ

לענף הבניה דרישות ייחודיות שיש להביא בחשבון כאשר מתכננים ומתקינים מערכות להספקה והפצה של מים. ברמד מספקת פתרונות לענף הבניה תוך תשומת לב מרבית לנושאים חשובים כגון אספקת מים קבועה, שקולי תחזוקה ומניעת רעש, הטמעה ובקרה וצריכת מים גבוהה.

חיפוש קטלוג לפי:

  נמצאו 39 מוצרים של מגופי בקרת לחץ

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  BC-450-66-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  BC-450-60-P

  מקטין לחץ ישיר

  DPRV-CAP1

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף חשמלי דו-מפלסי...

  BC-453-65-P

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  BC-750-65-P

  מגוף בריכה ושמירת לחץ עם מצוף אנכי דו מפלסי...

  BC-453-66-P

  מגוף מפלס

  1050-60

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת...

  BC-750-60-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן...

  BC-750-67-P

  מגוף בקרת מפלס עם נווט עומד מאפנן...

  BC-750-82-P

  מגוף בריכה עם מצוף חשמלי דו מפלסי...

  BC-450-65-P

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף חשמלי דו-מפלסי...

  BC-753-65-P

  מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף אופקי דו-מפלסי...

  BC-753-66-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף דו-מפלסי מאונך...

  BC-750-66-P

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  BC-750-80-P

  מגוף מפלס עם נווט עומד

  BC-450-80-P

  מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן...

  BC-450-67-P

  מערכת הקטנת לחץ

  BC-72S-B2H-P

  צרו קשר