Buildings tp

צור קשר

מגוף פורק לחץ מהיר BC-43Q-P

מגוף הידראולי פורק לחץ מהיר, מופעל דיאפרגמה, הפורק עודפי לחץ כשלחץ המערכת עולה על ערך המכוון מראש. המגוף מגיב מידית לעליה בלחץ המערכת ונפתח במלואו ובדיוק החוזר על עצמו בכל פעם שהלחץ עולה. בנוסף סגירת המגוף הינה חלקה ומלאה ללא דלף‎. מגופי סדרה 400 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים, אמינים ופשוטים בעלי גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה תוך ביצועים גבוהים. החלק הנע היחיד במגופי סדרה 400 הינו מכלול המפעיל, הבנוי מדיאפרגמה נגללת, מאוזנת ומגופרת ומסגר רדיאלי מוקשח התמוך בכל היקפו.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה וציפויים המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח
 • גוף הידרו דינאמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה, הפסד עומד נמוך ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה נגללת, נתמכת באופן מלא ומאוזנת, המאפשרת הפעלה בלחץ פיקוד נמוך וויסות יציב ביותר גם בספיקות נמוכות
 • כניסה מידית לפעולה גם אחרי תקופה ארוכה של חוסר פעילות
 • מבנה פשוט בעל שלושה מכלולים עיקריים, המאפשר תחזוקה בשטח בזמן קצר וללא צורך בפרוק המגוף מהקו
 • לולאת פיקוד דו דרכית לתגובה מהירה ומדויקת לשינויי לחץ פתאומיים
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • נווט לכיול מהיר ופשוט בשטח של לחץ הפריקה הנדרש
 • מנגנון מורה מצב פעולת המגוף (אופציונאלי) – התרעה מיידית לצוות התחזוקה
יישומים אופיניים
 • הגנה מפני פיצוץ ולחץ קיצוני עודף במערכות מי שתיה בבניינים
 • שחרור עודפי לחץ בתחנות שאיבה של מי שתיה
 • מגוף אבטחה המגן מלחץ גבוה במערכות הקטנת לחץ במי שתיה
 • באתרים בהם נדרשת פעולה מתונה של שחרור לחץ

הערה: התקנת מגוף ברמד BC-43Q-P דורשת סידורי ניקוז מתאימים. באתרים
שבהם אפשרויות הניקוז מוגבלות מומלץ לשקול שימוש בדגם BC-794-P

 width=

מערכת הקטנת לחץ כוללת מגוף BC-43Q-P מתוצרת ברמד הפורק בעת הצורך לחץ מורד גבוה, ענף מקביל לצמצום האפשרות לניתוק אספקת המים
ומעקף בקוטר קטן עבור הספיקות הנמוכות.

למידע נוסף על מוצרי ברמד האחרים המותקנים במערכת זו אנא ראה את דף המידע הטכני של המוצרים BC-420-P ו-BC-70F-P.

הורדות

חיפוש קטלוג לפי: