צור קשר
Buildings tp

מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן BC-450-67-P

מגוף בקרה הידראולי השולט במילוי ובמפלס מאגרים. מילוי המאגר נקבע בתגובה למצב מצוף הידראולי אופקי, השומר על מפלס קבוע ללא תלות בשינויי הדרישה למים. מגופי סדרה 400 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים, אמינים ופשוטים בעלי גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה תוך ביצועים גבוהים. החלק הנע היחיד במגופי סדרה 400 הינו מכלול המפעיל, הבנוי מדיאפרגמה נגללת, מאוזנת ומגופרת ומסגר רדיאלי מוקשח התמוך בכל היקפו.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה וציפויים המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח
 • גוף הידרו דינאמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה, הפסד עומד נמוך ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה נגללת, נתמכת באופן מלא ומאוזנת, המאפשרת הפעלה בלחץ פיקוד נמוך וויסות יציב ביותר גם בספיקות נמוכות
 • כניסה מידית לפעולה גם אחרי תקופה ארוכה של חוסר פעילות
 • מבנה פשוט בעל שלושה מכלולים עיקריים, המאפשר תחזוקה בשטח בזמן קצר וללא צורך בפרוק המגוף מהקו
 • בקרת מפלס מדויקת ואמינה, מניעת גלישה וניתוק
 • מתוכנן במיוחד למאגרי חירום המאופיינים בתקופות ארוכות של חוסר פעילות
 • לולאת פיקוד דו דרכית לבקרת מפלס מדויקת ויציבה המתאימה במיוחד למאגרים ששטחם גדול ועומקם קטן.
 • מבנה פשוט של לולאת הפיקוד ושימוש מזערי באביזרים וצנרת פיקוד מונע תקלות, גלישה וונדליזם
יישומים אופיניים
 • בקרת מפלס במאגרי מים הממוקמים במרתפים ועל גגות של מבנים, במיכלי שבירת לחץ, במיכלי חירום וכדומה
 • ניהול תיעדוף וגיבוי של מאגרים
 • מערכות בקרת מפלס בהן נדרש לשמור תמידית על מאגר מלא
 • בקרת מפלס במבנים בהם מותקנים מאגרי מים בעלי נפח קטן

ww-450-60-bp-installation

מערכת בקרת מפלס כוללת מגוף בריכה BC-450-67-P, השומר על מפלס קבוע במאגר. מגוף בריכה נוסף מותקן כגיבוי במעלה המערכת ומכויל לשמור על מפלס גבוה במקצת. כמגוף גיבוי ניתן להתקין מגוף המופעל הידראולית (BC-450-66-P) או חשמלית (‎BC-450-65-P).

חיפוש קטלוג לפי: