Buildings tp

צור קשר

מגוף מפלס עם נווט עומד BC-450-80-P

מגוף בקרה הידראולי השולט במילוי ובמפלס מאגרים. המגוף נסגר כשמפלס המאגר מגיע לנקודת הגובה העליונה, המכוונת מראש, ונפתח במלואו כשמפלס המאגר יורד במטר אל מתחת לנקודה זו. המגוף נשלט ע''י נווט מפלס תלת דרכי המותקן על המגוף הראשי‎. מגופי סדרה 400 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים, אמינים ופשוטים בעלי גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה תוך ביצועים גבוהים. החלק הנע היחיד במגופי סדרה 400 הינו מכלול המפעיל, הבנוי מדיאפרגמה נגללת, מאוזנת ומגופרת ומסגר רדיאלי מוקשח התמוך בכל היקפו.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה וציפויים המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח
 • גוף הידרו דינאמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה, הפסד עומד נמוך ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה נגללת, נתמכת באופן מלא ומאוזנת, המאפשרת הפעלה בלחץ פיקוד נמוך וויסות יציב ביותר גם בספיקות נמוכות
 • כניסה מידית לפעולה גם אחרי תקופה ארוכה של חוסר פעילות
 • מבנה פשוט בעל שלושה מכלולים עיקריים, המאפשר תחזוקה בשטח בזמן קצר וללא צורך בפרוק המגוף מהקו
 • מבטיח אספקה רציפה לדיירי בניינים התלויים במערכת המאגרים לאספקת המים שלהם
 • חיישן מפלס ייחודי; ביצועי המגוף אינם מושפעים מהפרשי גובה בין המגוף למאגר
 • נווט עומד תלת-דרכי המופעל באופן הידראולי (ללא צורך בחשמל); מבטיח פתיחה וסגירה מלאה בתנאי לחץ נמוכים
 • הרגשת מפלס ללא חלקים נעים, ללא צורך במצוף – ללא השפעת גלים וקורוזיה, המאפשרת בדיקה, כיול ותחזוקה קלה
יישומים אופיניים
 • בקרת מפלס במאגרי מים הממוקמים במרתפים ועל גגות של מבנים, במיכלי שבירת לחץ, במיכלי חירום וכדומה
 • במאגרים הממוקמים כמה קומות מעל מגוף הבקרה, שבהם לא ניתן להשתמש במצוף הידראולי
 • היכן ששיקולים הנדסיים מאלצים התקנה של מאגרים צרים וגבוהים ולכן אינם ניתנים לפיקוד על ידי ציפה הידראולית
 • ניהול תיעדוף וגיבוי של מאגרים

הערה: מפלס המים הסטנדרטי מעל לנווט נע בין 2-14 מ’, לאפשרויות אחרות יש להיוועץ בברמד

 

דגם BC-450-80-P של ברמד שומר על מפלס המים ברמה נמוכה וברמה גבוהה בעזרת מגוף נווט בעל רגישות גבוהה המרגיש את עומד הלחץ של מפלס המים מנקודת הרגשה בתחתית המאגר ופוקד בהתאם על מגוף המילוי הראשי. מגוף בריכה נוסף מותקן כגיבוי במעלה המערכת ומכויל לשמור על מפלס גבוה במקצת. כמגוף גיבוי ניתן להתקין מגוף המופעל הידראולית (BC-450-66-P) או חשמלית (BC-450-65-P).‏

חיפוש קטלוג לפי: