Buildings tp

צור קשר

מגוף בריכה ושמירת לחץ עם מצוף אנכי דו מפלסי BC-453-66-P

מגוף בקרת מפלס הידראולי השולט במילוי ובמפלס מאגרים. בעת מילוי המאגר המגוף שומר על לחץ מעלה מינימלי הקבוע מראש ללא תלות בשינויי ספיקה או במפלס המאגר‎. מילוי המאגר נקבע בתגובה למצב מצוף הידראולי דו מפלסי אנכי, הפותח את המגוף במפלס מאגר נמוך וסוגר אותו במפלס גבוה הקבועים מראש, ללא תלות בלחץ ההפרשי על המגוף‎. מגופי סדרה 400 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים, אמינים ופשוטים בעלי גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה תוך ביצועים גבוהים. החלק הנע היחיד במגופי סדרה 400 הינו מכלול המפעיל, הבנוי מדיאפרגמה נגללת, מאוזנת ומגופרת ומסגר רדיאלי מוקשח התמוך בכל היקפו.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה וציפויים המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח
 • גוף הידרו דינאמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה, הפסד עומד נמוך ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה נגללת, נתמכת באופן מלא ומאוזנת, המאפשרת הפעלה בלחץ פיקוד נמוך וויסות יציב ביותר גם בספיקות נמוכות
 • כניסה מידית לפעולה גם אחרי תקופה ארוכה של חוסר פעילות
 • מבנה פשוט בעל שלושה מכלולים עיקריים, המאפשר תחזוקה בשטח בזמן קצר וללא צורך בפרוק המגוף מהקו
 • יכולת מילוי מאגר ושמירת לחץ אמינה ומדויקת – מניעת גלישה של המאגר וניתוק האספקה תוך שמירה על לחץ מעלה מינימלי
 • מתוכנן במיוחד למאגרי חירום המאופיינים בתקופות ארוכות של חוסר פעילות
 • לולאת פיקוד תלת דרכית המאפשרת סגירה עוצמתית גם בתנאי לחץ נמוך
 • התקנה מחוץ לבריכה המקטינה את החשיפה לקורוזיה ואת השפעת הגלים, ומאפשרת כיול, פיקוח ותחזוקה קלים
יישומים אופיניים
 • בקרת מפלס ושמירת לחץ במאגרי מים הממוקמים במרתפים ועל גגות של מבנים, במיכלי שבירת לחץ, במיכלי חירום באתרים בהם קו האספקה מזין צרכנים נוספים בעלי עדיפות על מילוי המאגר
 • ניהול תיעדוף וגיבוי של מאגרים
 • התקנה מחוץ לבריכה המאפשרת בקרת מפלס באתרים מרוחקים או בעלי גישה מוגבלת

ww-450-66-bp-installation

מערכת בקרת מפלס כוללת מגוף בריכה BC-453-66-P, השולט במפלס נמוך ובמפלס גבוה של המאגר ובנוסף שומר על לחץ מעלה מינימלי קבוע מראש לצורך תיעדוף צרכנים אחרים על פני
מילוי המאגר. מגוף בריכה נוסף מותקן כגיבוי במעלה המערכת ומכויל לשמור על מפלס גבוה במקצת.

כמגוף גיבוי ניתן להתקין מגוף המופעל הידראולית (BC-450-66-P) או חשמלית (‎BC-450-65-P)‏.

הורדות

חיפוש קטלוג לפי: