Buildings tp

צור קשר

מגוף מקטין לחץ פיקוד תלת דרכי BC-720-P

מגוף מקטין לחץ הידראולי מופעל דיאפרגמה המקטין את לחץ המעלה ללחץ מורד יציב וקבוע לערך המכויל מראש ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ מעלה‎. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים.
 • מבנה עמיד – מתאים לתפעול אינטנסיבי ומתמשך.
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח.
 • מופעל בלחץ הקו – פעולה עצמאית אין צורך במקור אנרגיה חיצוני.
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה.
 • לולאת פיקוד דו דרכית – תגובה מהירה ומדויקת לשינויים במערכת
 • נווט הניתן לכוונון – מאפשר את כיול הלחץ הרצוי בשטח.
 • גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה – רעשי זרימה מינימליים ועמידות בפני נזקי קוויטציה.
 • דיאפרגמה מוגנת – הקטנת האפשרות לפגיעה מגופים זרים במים.
 • אפשרות למכלול שניקה מסוג V-Port לוויסות יציב גם בספיקות נמוכות במיוחד.
יישומים אופיניים
 • בקרת לחץ למבנים בהם קווי אספקת מי השתייה פועלים בתנאי עבודה קשים ובשימוש אינטנסיבי, כשלחץ אספקה מדויק ויציב הינו חיוני
 • על קווי האספקה של מבנים רבי קומות כאשר הקומות התחתונות של המבנה חשופות ללחץ עודף
 • במערכות כפולות בהן נדרשת אספקת מים רצופה ותמידית
 • בקווי אספקה הסמוכים לדירות יוקרה ולשטחי משרד בהם יש להימנע מרעשים חיצוניים

 width=

מערכת הקטנת לחץ כוללת מגוף BC-720-P מתוצרת ברמד המקטין לחץ כניסה גבוה ללחץ מורד קבוע מראש. מגוף נוסף מותקן בענף מקביל לצמצום האפשרות של ניתוק אספקת המים וענף נוסף קטן קוטר לאספקת צריכות מים קטנות‎. למידע נוסף על מוצרי ברמד האחרים המותקנים במערכת זו אנא ראה את דף המידע הטכני של המוצרים BC-73Q-P ו-BC-70F-P.

חיפוש קטלוג לפי: