Buildings tp

צור קשר

מגוף מקטין לחץ יחסי BC-720-PD-P

מגוף מקטין לחץ הידראולי מופעל דיאפרגמה המקטין ביחס קבוע את לחץ המעלה ללחץ מורד. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • מבנה עמיד – מתאים לתפעול אינטנסיבי ומתמשך תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה – רעשי זרימה מינימליים ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • דיאפרגמה מוגנת – הקטנת האפשרות לפגיעה מגופים זרים במים
 • מפעיל דו-נפחי – תגובה מהירה לשינויים במערכת ללא הלם מים
 • נווטי לחץ עודף מתכווננים מאפשרים את כיול הלחץ הרצוי בשטח
יישומים אופיניים
 • מקטין את הלחץ בהדרגה כאשר יש לבצע הקטנת לחץ בשני שלבים או יותר
 • מקטין את הפוטנציאל לרמות רעש גבוהות ולנזקי קוויטציה הנגרמים על ידי יחסי הפחתה גבוהים
 • מקטין את עומס הלחץ ההפרשי במגופי בקרת מפלס או פריקת לחץ על ידי פיצול העומס בין שני מגופים במקום אחד

 width=

תחנת הקטנת לחץ בשני שלבים כוללת מגוף BC-720-P מתוצרת ברמד המקטין את לחץ הכניסה הגבוה ללחץ ביחס קבוע וחולק את העומס עם מגוף הקטנת לחץ דגם BC-720-PD-P של ברמד בענף מקביל, לצמצום האפשרות של ניתוק אספקת המים וענף נוסף קטן קוטר לאספקת צריכות מים קטנות‎. למידע נוסף על מוצרי ברמד האחרים המותקנים במערכת זו אנא עיין בדף המידע הטכני של הרכיבים הבאים: דגם BC-720-P של ברמד, דגם BC-73Q-P של ברמד ודגם BC-70F-P של ברמד.

חיפוש קטלוג לפי: