Buildings tp

צור קשר

מגוף מקטין לחץ - מגוף אבטחה BC-720-X

מגוף מקטין לחץ הידראולי המקטין את לחץ המעלה ללחץ מורד יציב וקבוע לערך המכויל מראש, ללא תלות בשינויי ספיקה או לחץ מעלה. מגוף בקרה הידראולי דו-נפחי, תלת דרכי, מדויק ורגיש במיוחד בכל תנאי ההפעלה, המאפשר פתיחה מלאה ללא סכנת נעילה הידראולית. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו- דינמי, המאפשר זרימה בחתך מלא, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. למגופי סדרה 700 יכולת וויסות מצוינת בתנאי עבודה קשים. מגוף אבטחה מקטין לחץ )מקטין לחץ בחירום( מותקן במורד מגוף מקטין לחץ ראשי ונמצא במצב של פתיחה מלאה במצב דרוך לפעולה. המגוף יכויל ללחץ של 1 בר מעל מקטין הלחץ הראשי וייכנס לעבודה רק כאשר יהיה כשל במקטין הראשי

תכונות ויתרונות
 • בטיח פעולה תקינה ואמינה לאורך זמן של מערכות הקטנת לחץ, בתנאי עבודה קשים.
 • מניעת עליית לחץ וגרימת נזק במקומות רגישים כתוצאה של כשל במקטין ראשי.
 • אפשרות להוספת חיישן למצב מערכת הקטנת לחץ ולקבלת אינדיקציה לבקרת מבנה.
 • במהלך העבודה מגוף האבטחה יהיה במצב רגיל פתוח ולא יפריע לפעולת הוויסות של מגוף מקטין לחץ ראשי.
 • הפעלה דו נפחית מקנה למגוף כח רב לסגירה המבטיח פעולת וויסות תקינה גם לאחר תקופה ארוכה שהמגוף היה במצב רגיל פתוח.
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים.
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – טיפול מהיר ונוח.
 • דיאפרגמה מוגנת – הקטנת האפשרות לפגיעה מגופים זרים.
 • הנווט ולולאת הפיקוד בנויים מחומרי מבנה קשיחים, עמידים וידידותיים לסביבה, המאפשרים פעולה אמינה ועמידות לאורך זמן.
 • לוויסות יציב גם בספיקות V-Port אפשרות למכלול שניקה מסוג נמוכות במיוחד.
יישומים אופיניים
 • מערכות הקטנת לחץ במבנים בהם קווי אספקת מי השתייה נמצאים בתנאי עבודה קשים ובשימוש אינטנסיבי.
 • קווי אספקה של מבנים רבי קומות כאשר הקומות התחתונות של המבנה חשופות ללחץ גבוה וכתוצאה מכך לנזק רב בציוד.
 • מערכות שונות עם ציוד קצה רגיש במיוחד ללחץ גבוה.
הורדות

חיפוש קטלוג לפי: