Buildings tp

צור קשר

מגוף בקרת מפלס עם מצוף מאוזן מווסת BC-750-60-P

מגוף בקרה הידראולי, הנשלט ע''י מצוף ושולט במילוי ובמפלס המאגר. מילוי המאגר נקבע בתגובה למצב מצוף הידראולי אופקי, השומר על מפלס קבוע ללא תלות בשינויי הדרישה למים‎. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • יכולת בקרת מפלס ושמירת לחץ אמינה ומדויקת – מניעת גלישה של המאגר וניתוק האספקה
 • מבטיח אספקה רציפה לדיירי בניינים התלויים במערכת המאגרים לאספקת המים שלהם
 • מצוף אופקי קל משקל הניתן להתקנה, לכיול ולתחזוקה בקלות, המאפשר פעולה חלקה ואמינה לאורך זמן
 • לולאת פיקוד דו דרכית לבקרת מפלס מדויקת ויציבה המתאימה במיוחד למאגרים ששטחם גדול ועומקם קטן
 • מבנה פשוט של לולאת הפיקוד ושימוש מזערי באביזרים וצנרת פיקוד מונע תקלות, גלישה וונדליזם
יישומים אופיניים
 • בקרת מפלס במאגרי מים הממוקמים במרתפים ועל גגות של מבנים, במיכלי שבירת לחץ, במיכלי חירום וכדומה
 • ניהול תיעדוף וגיבוי של מאגרים
 • מערכות בקרת מפלס בהן נדרש לשמור תמידית על מאגר מלא
 • בקרת מפלס במבנים בהם מותקנים מאגרי מים בעלי נפח קטן

 width=

מערכת בקרת מפלס כוללת מגוף בריכה BC-750-60-P, השומר על מפלס קבוע במאגר.
מגוף בריכה נוסף מותקן כגיבוי במעלה המערכת ומכויל לשמור על מפלס גבוה במקצת. כמגוף גיבוי ניתן להתקין מגוף המופעל הידראולית (BC-750-66-P) או חשמלית (BC-750-65-P)‏.

חיפוש קטלוג לפי: