Buildings tp

צור קשר

מגוף בקרת מפלס עם מצוף אנכי מאפנן BC-750-67-P

מגוף בקרת מפלס מאגר עם מצוף אנכי מווסת הוא מגוף בקרה הידראולי מופעל דיאפרגמה, השולט במילוי המאגר כדי לשמור על מפלס מים קבוע, ללא תלות בתנודות הביקוש. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • יכולת בקרת מפלס ושמירת לחץ אמינה ומדויקת – מניעת גלישה של המאגר וניתוק האספקה
 • מבטיח אספקה רציפה לדיירי בניינים התלויים במערכת המאגרים לאספקת המים שלהם
 • מצוף אופקי קל משקל הניתן להתקנה, לכיול ולתחזוקה בקלות‎,‎ המאפשר פעולה חלקה ואמינה לאורך זמן
 • לולאת פיקוד דו דרכית לבקרת מפלס מדויקת ויציבה המתאימה במיוחד למאגרים ששטחם גדול ועומקם קטן
 • ניתן להתקין את המצוף במיכל השטחה ולבודד אותו מגלים במיכל המים הראשי
יישומים אופיניים
 • בקרת מפלס במאגרי מים הממוקמים במרתפים ועל גגות של מבנים, במיכלי שבירת לחץ, במיכלי חירום וכדומה
 • ניהול תיעדוף וגיבוי של מאגרים
 • מערכות בקרת מפלס בהן נדרש לשמור תמידית על מאגר מלא
 • בקרת מפלס במבנים בהם מותקנים מאגרי מים בעלי נפח קטן

"

מערכת בקרת מפלס כוללת מגוף בריכה BC-750-67-P, השומר על מפלס קבוע במאגר. מגוף בריכה נוסף מותקן כגיבוי במעלה המערכת ומכויל לשמור על מפלס גבוה במקצת. כמגוף גיבוי ניתן להתקין מגוף המופעל הידראולית (BC-750-66-P) או חשמלית (BC-750-65-P)‏.

חיפוש קטלוג לפי: