Buildings tp

צור קשר

מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף חשמלי דו-מפלסי BC-753-65-P

מגוף בקרת מפלס הידראולי השולט במילוי ובמפלס מאגרים. בעת מילוי המאגר המגוף שומר על לחץ מעלה מינימלי הקבוע מראש ללא תלות בשינויי ספיקה או במפלס המאגר‎. מילוי המאגר נקבע בתגובה למצב מצוף חשמלי דו מפלסי אנכי, השולח פיקוד לפתיחה במפלס מאגר נמוך קבוע מראש ופיקוד לסגירה במפלס גבוה קבוע מראש‎. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • יכולת מילוי מאגר ושמירת לחץ אמינה ומדויקת – מניעת גלישה של המאגר וניתוק האספקה תוך שמירה על לחץ מעלה מינימלי
 • מבטיח אספקה רציפה לדיירי בניינים התלויים במערכת המאגרים לאספקת המים שלהם
 • הפעלה חשמלית – סולנואידים NO ו- NC במתח וזרם הפעלה נמוכים
יישומים אופיניים
 • מילוי מאגר ושמירת לחץ בעת מילוי מאגרי מים במרתפים, מאגרי גגות‎,‎ מאגרי שבירת לחץ ומאגרי חירום בבניינים, במערכות בהן קו האספקה משמש גם לאספקת מים לצרכנים הנמצאים בעדיפות גבוהה יותר
 • שליטת חירום חשמלית העוקפת את בקרת המפלס ההידראולית, ניהול תעדוף והפעלה בתורנות של מערכות מרובות ענפים
 • בקרה תלוית מפלס על קווי אספקת מים; שמירה על מפלס חירום מינימלי של המאגר
 • אפשרות לסגירה מלאה של המגוף ע”י פיקוד הידראולי/חשמלי ממקור חיצוני ללא תלות בלחץ קו האספקה

"

מערכת בקרת מפלס כוללת מגוף בריכה BC-753-65-P , המותקן כמגוף גיבוי חשמלי למגוף בריכה הידראולי. בעת תקלה בפעולת המגוף ההידראולי הראשי המצוף החשמלי חש בעליית מפלס המים ושולח פיקוד סגירה למגוף דגם BC-753-65-P עד לירידת מפלס המים אל מתחת לערך הקבוע מראש. דגם BC-753-65-P גם ישמור על לחץ מעלה במפלס קבוע מראש וימנע ירידת
לחץ בעת מילוי המאגר.

הורדות

חיפוש קטלוג לפי: