Buildings tp

צור קשר

מגוף בקרת מפלס ושמירת לחץ עם מצוף אופקי דו-מפלסי BC-753-66-P

מגוף בקרת מפלס הידראולי השולט במילוי ובמפלס מאגרים. בעת מילוי המאגר המגוף שומר על לחץ מעלה מינימלי הקבוע מראש ללא תלות בשינויי ספיקה או במפלס המאגר‎. מילוי המאגר נקבע בתגובה למצב מצוף הידראולי דו מפלסי אנכי, הפותח את המגוף במפלס מאגר נמוך וסוגר אותו במפלס גבוה הקבועים מראש, ללא תלות בלחץ ההפרשי על המגוף‎. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • יכולת בקרת מפלס ושמירת לחץ אמינה ומדויקת – מניעת גלישה של המאגר וניתוק האספקה
 • יכולת מילוי מאגר ושמירת לחץ אמינה ומדויקת – מניעת גלישה של המאגר וניתוק האספקה תוך שמירה על לחץ מעלה מינימלי
 • פיקוד מכלול מצוף ארבע דרכי המאפשר פתיחה מאולצת גם בתנאי לחץ נמוך במיוחד וזרימת מים חלקה ושקטה
יישומים אופיניים
 • בקרת מפלס במאגרי מים הממוקמים במרתפים ועל גגות של מבנים‎,‎ במיכלי שבירת לחץ, במיכלי חירום וכדומה הפועלים בתנאים קשים ואינטנסיביים
 • ניהול תיעדוף וגיבוי של מאגרים
 • התקנה מחוץ לבריכה המאפשרת בקרת מפלס באתרים מרוחקים או בעלי גישה מוגבלת
 • תעדוף צרכנים במעלה או יישומי כיבוי אש על פני אספקת המים מהמאגר

bc-750-67-p-installation

מערכת בקרת מפלס כוללת מגוף בריכה BC-753-66-P, השולט במפלס נמוך ובמפלס גבוה של המאגר ובנוסף שומר על לחץ מעלה מינימלי קבוע מראש לצורך תיעדוף צרכנים אחרים על פני מילוי המאגר. מגוף בריכה נוסף מותקן כגיבוי במעלה המערכת ומכויל לשמור על מפלס גבוה במקצת. כמגוף גיבוי ניתן להתקין מגוף המופעל הידראולית BC-750-66-P) או חשמלית (BC-750-65-P)‏.

הורדות

חיפוש קטלוג לפי: