Buildings tp

צור קשר

מגוף סגירה בלחץ עודף BC-794-P

מגוף סגירה עם פיקוד הידראולי, מופעל דיאפרגמה, הנסגר הרמטית כאשר לחץ הכניסה עולה על ערך קבוע מראש. המגוף מגיב מיידית לעליה בלחץ המערכת ונסגר באופן מלא ברמת דיוק החוזרת על עצמה בכל פעם שהלחץ עולה, וכן מפעיל אזעקה. מגופי סדרה 700 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • התאמה לעומסי עבודה כבדים במיוחד
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • הפעלה בלחץ הקו – הפעלה עצמאית ללא צורך במקור לחץ חיצוני
 • מפעיל אחוד – לתחזוקה מהירה ונוחה
 • גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה – רעשי זרימה מינימליים ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • לולאת פיקוד דו דרכית – תגובה מהירה ומדויקת לשינויים במערכת
 • נווט הניתן לכוונון – מאפשר את כיול הלחץ הרצוי בשטח
 • דיאפרגמה מוגנת – הקטנת האפשרות לפגיעה מגופים זרים במים
 • מנגנון להתרעה בעת תקלה – הודעה מיידית לאנשי התחזוקה
יישומים אופיניים
 • נסגר כדי להגן מפני עליית לחץ עקב תקלה במגוף PRV
 • מספק בטיחות למערכות שתוכננו עם תחנות הקטנת לחץ הכוללות ענפים יתירים
 • במערכות שבהן לא ניתן להפעיל מגוף פריקת לחץ

הערה: בזמן ההפעלה, דגם BC-794-P של ברמד פורק לחץ מים לאטמוספירה. מומלץ להביא בחשבון צורכי ניקוז במהלך התכנון וההתקנה.

הערה: יש להשתמש בדגם BC-794-P של ברמד במערכות עם ענפים יתירים כדי למנוע ניתוק מים מוחלט. עבור מערכות בעלות קו יחיד, מומלץ לשקול התקנת דגם BC-72S-H-P או דגם BC-73Q-P של ברמד

 data-lazy-src=

Video

חיפוש קטלוג לפי: