Buildings tp

צור קשר

מגוף מקטין לחץ יחסי ליישומי לחץ גבוה BC-820-PP-P

מגוף הקטנת לחץ הידראולי מופעל בוכנה המקטין את לחץ המעלה ללחץ מורד ביחס קבוע מגופי סדרה 800 של ברמד הינם מגופי גלוב הידראוליים אלכסוניים או זוויתיים בעלי גוף הידרו-דינאמי, המאפשר זרימה מלאה וחלקה, ומכלול סגר ומפעיל דו-נפחי הניתנים לפרוק מגוף המגוף כיחידה אחודה אחת. הגוף ההידרו-דינמי של גופים אלו מתוכנן לזרימה חלקה ללא הפרעות ולכן מאפשר ויסות מצוין ויעיל ביישומים בהם קיים לחץ הפרשי גבוה.

תכונות ויתרונות
 • איכות גבוהה של חומרי מבנה המבטיחים פעולה אמינה וארוכת טווח בתנאי עבודה קשים
 • מבנה עמיד – מתאים לתפעול אינטנסיבי וממושך
 • תחזוקה ללא הסרת המגוף מהקו – לטיפול מהיר ונוח
 • מופעל בלחץ הקו – פעולה עצמאית אין צורך במקור אנרגיה חיצוני
 • גוף הידרו-דינמי המאפשר זרימה מלאה וחלקה – רעשי זרימה מינימליים ועמידות בפני נזקי קוויטציה
 • מפעיל דו-נפחי – תגובה מהירה לשינויים במערכת ללא הלם מים
 • אפשרות למכלול שניקה מסוג V-Port לוויסות יציב גם בספיקות נמוכות במיוחד
יישומים אופיניים
 • מקטין את הלחץ בהדרגה כאשר יש לבצע הקטנת לחץ בשני שלבים או יותר
 • מקטין את הפוטנציאל לרמות רעש גבוהות ולנזקי קוויטציה הנגרמים על ידי יחסי הפחתה גבוהים
 • מקטין את עומס הלחץ ההפרשי במגופי בקרת מפלס או פריקת לחץ על ידי פיצול העומס בין שני מגופים במקום אחד
 • הערה: דגם BC-820-PP-P של ברמד מיועד ללחץ תפעול גבוה. עבור לחצי תפעול נמוכים יותר, מומלץ לשקול התקנת דגם BC-720-PD-P של ברמד.

 data-lazy-src=

Video

חיפוש קטלוג לפי: